Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 06.05.2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 30 април
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 155 еп. повторение
09:45 Резерват „Ропотамо” /док. филм/
10:05 Песни за душата 568
10:35 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 33 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Роберт и Клара
13:20 Тема повторение
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Парфюмът на Жанет
16:25 Тесни обувки – 3 еп.
17:00 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 34 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да бъдеш Ева – 156 еп.
22:05 Игр. филм: Перфектната среща
23:30 Новини
23:40 Спортен обзор
23:50 С мисъл за вас
00:05 Фолклорна трапеза 156
01:05 Любопитно

ВТОРНИК – 1 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 156 еп. повторение
09:45 Найтмен – 39 еп.
10:35 С мисъл за вас
10:50 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 34 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Изпепеляващо лято
13:10 Багрите на българското 354
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Татко и нищо друго
16:25 Найтмен – 40 еп.
17:15 Истинската красота на Лола – 35 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 568
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 157 еп.
21:55 Игр. филм: Демоните никога не спят
23:15 Новини
23:25 Тема повторение
23:55 Любопитно

СРЯДА – 2 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 157 еп. повторение
09:45 Детето на Балтика – Хелзинки /док. филм/
10:10 Детски свят
10:40 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 35 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Отмъстителката
13:20 С мисъл за вас
13:35 Фолклорна трапеза 156
14:35 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мадмоазел О
16:40 Храмовете на славата /док. филм/
17:05 Музика/ Сентенции
17:15 Истинската красота на Лола – 36 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 158 еп.
21:55 Игр. филм: Гарванът – град на ангели
23:20 Новини
23:30 Песни за душата 568
00:00 Любопитно

ЧЕТВЪРТЪК – 3 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 158 еп. повторение
09:45 Тесни обувки – 3 еп.
10:20 Детски свят
10:40 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 36 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Точен стрелец
13:10 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Смъртта на едно зомби
16:45 Тесни обувки – 4 еп.
17:20 Истинската красота на Лола – 37 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 537
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Сериал – 1 еп.
21:55 Игр. филм: Ски училище 2
23:25 Новини
23:35 Любопитно

ПЕТЪК – 4 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 1 еп. повторение
09:45 Найтмен – 40 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 37 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Световна анархия
13:30 Изворче 537
14:00 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Незавършено писмо
16:30 Найтмен – 41 еп.
17:20 Истинската красота на Лола – 38 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 355
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Сериал – 2 еп.
21:55 Игр. филм: Гладиатори
23:30 Новини
23:40 Изворче 537
00:10 Любопитно + Фотоконкурс

СЪБОТА – 5 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Сериал – 2 еп. повторение
09:45 Песни за душата 569
10:15 Багрите на българското 355
10:45 Музика
11:00 Истинската красота на Лола – 38 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Обрат на съдбата
13:20 Портрети /Георги Маков/
13:40 Китка здравец от Рила /с. Радуил 1/
14:10 Релакс
14:10 Музика
15:00 Игр. филм: Канзас сити
16:50 Детски свят
17:15 Истинската красота на Лола – 39 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 157
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал – 3 еп.
21:45 Игр. филм: Дяволът в нас
23:15 Багрите на българското 355
23:45 Любопитно + Фотоконкурс

НЕДЕЛЯ – 6 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Сериал – 3 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Да сме живи, да сме здрави 585
10:45 Сентенции
11:00 Истинската красота на Лола – 46 еп.
11:45 Игр. филм: Да си умреш от смях
13:30 Китка здравец от Рила /с. Бели Искър/
14:40 Да сме живи, да сме здрави 585
15:10 Игр. филм: Под подозрение
16:55 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 47 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Долината на Бели Искър /док. филм/
19:00 Да сме живи, да сме здрави 585
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Сериал – 4 еп.
21:45 Игр. филм: Купонът
23:30 Любопитно + Фотоконкурс

Leave a Reply