Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 11.03.2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 5 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 99 еп. повторение
09:45 Светът и ние: Ню Йорк /док. филм/
10:00 С мисъл за вас
10:15 Музика
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 127 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 2
13:20 Тема повторение
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Каменната река
16:30 Светът и ние: Париж /д.ф./
16:40 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 128 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да бъдеш Ева – 100 еп.
22:05 Игр. филм: Изпепеляващо лято
23:30 Новини
23:40 Спортен обзор
23:50 Фолклорна трапеза 149
00:50 Сентенции

ВТОРНИК – 6 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 100 еп. повторение
09:45 Найтмен – 23 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 128 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 3
13:20 Фолклорна трапеза 149
14:20 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Човекът от джунглата
16:25 Найтмен – 24 еп.
17:15 Изумрудената огърлица – 129 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 101 еп.
21:55 Игр. филм: Отмъстителката
23:30 Новини
23:40 Тема повторение
00:10 Сентенции

СРЯДА – 7 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 101 еп. повторение
09:45 Празник на музеите /док.филм/
10:15 Музика
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 129 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 4
13:20 С мисъл за вас
13:35 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Балкански беглец
16:30 На фестивал в Куба /док. филм/
16:55 Детски свят/ Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 130 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 601
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 102 еп.
21:55 Игр. филм: Точен стрелец
23:20 Новини
23:30 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 8 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 102 еп. повторение
09:45 Светът и ние: Париж /док.филм/
09:55 Музика
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 130 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 5
13:20 Балкан фолк 601
14:00 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Стрелецът
16:40 Светът и ние: Пътуване към Атон /док.филм/
17:00 Детски свят/ Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 131 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 529
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 103 еп.
21:55 Игр. филм: Световна анархия
23:40 Новини
23:50 Балкан фолк 601
00:30 Сентенции

ПЕТЪК – 9 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 103 еп. повторение
09:45 Найтмен – 24 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 131 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Светът на цирка
13:55 Да сме живи, да сме здрави 579
14:25 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Твърди куршуми
16:35 Найтмен – 25 еп.
17:25 Изумрудената огърлица – 132 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Да сме живи, да сме здрави 579
19:10 Багрите на българското 348
19:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 104 еп.
21:55 Игр. филм: Гладиатори
23:30 Новини
23:40 Сентенции

СЪБОТА – 10 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 104 еп. повторение
09:45 Песни за душата 561
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 132 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Руби и Куентин
13:10 Багрите на българското 348
13:40 Й. Варджийска /концерт/
15:00 Игр. филм: Да гледаш ужаса в очите
16:30 Детски свят
17:00 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 133 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 150
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 105 еп.
21:45 Игр. филм: Обрат на съдбата
23:20 Багрите на българското 348
23:50 Сентенции

НЕДЕЛЯ – 11 март
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Да бъдеш Ева – 105 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Група „Контрол” /08.2004/
10:40 Сентенции
11:00 Изумрудената огърлица – 133 еп.
11:45 Игр. филм: Рамбо 4
13:10 Тони Димитрова /концерт/
14:00 Фолклорна трапеза 150
15:00 Игр. филм: Барон Мюнхаузен
16:50 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 134 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 106 еп.
21:45 Игр. филм: Да си умреш от смях
23:20 С мисъл за вас
23:35 Сентенции

Leave a Reply