Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 12.02.2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 6 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 557
09:00 Да бъдеш Ева – 71 еп. повторение
09:45 Пътят към Ел Дорадо /док. филм/
10:35 С мисъл за вас
10:50 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 99 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Фантомът на операта
13:25 Тема повторение
13:55 Изворче 525
14:25 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Лед
16:30 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 100 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да бъдеш Ева – 72 еп.
22:05 Игр. филм: Муси
23:30 Новини
23:40 Спортен обзор
23:50 Фолклорна трапеза 145
00:50 Зимна импресия
Фотоархив

ВТОРНИК – 7 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 72 еп. повторение
09:45 Найтмен – 15 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 100 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Ванилия и шоколад
13:25 Фолклорна трапеза 144
14:25 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Орелът и конят
16:30 Найтмен – 16 еп.
17:20 Изумрудената огърлица – 101 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 557
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 73 еп.
21:55 Игр. филм: Любовта на Ахил
23:25 Новини
23:35 Тема повторение
00:05 Зимна импресия
Фотоархив

СРЯДА – 8 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 73 еп. повторение
09:45 Валенсия /док. филм/
10:00 Багрите на българското 343
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 101 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Уедлок
13:25 С мисъл за вас
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Пазителят на мира
16:35 Истински градове – памет. на културата /д.ф./
17:05 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 102 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 597
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 74 еп.
21:55 Игр. филм: Военни маневри 1
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 557
00:05 Зимна импресия
Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 9 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 74 еп. повторение
09:45 Детски свят
10:30 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 102 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Распутин
13:25 Балкан фолк 597
14:05 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Преследването на Клод Далас
16:30 Това може да се случи утре /док. филм/
17:15 Изумрудената огърлица – 103 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 526
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 75 еп.
21:55 Игр. филм: Военни маневри 2
23:20 Новини
23:30 Балкан фолк 597
00:10 Зимна импресия
Фотоархив

ПЕТЪК – 10 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 75 еп. повторение
09:45 Найтмен – 16 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 103 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Принцесата на крадците
13:10 Да сме живи, да сме здрави 575
13:40 Подбрахме за вас
14:15 Изворче 526
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Месарят
16:30 Найтмен – 17 еп.
17:20 Изумрудената огърлица – 104 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Да сме живи, да сме здрави 575
19:10 Багрите на българското 344
19:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 76 еп.
21:55 Игр. филм: Записки под възглавката
23:55 Новини
00:05 Изворче 526
00:35 Зимна импресия
Фотоархив

СЪБОТА – 11 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 76 еп. повторение
09:45 Песни за душата 558
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 104 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Саботаж
13:25 Багрите на българското 344
13:55 Китка здравец от Рила /Говедарци-жени/ 2010 г.
14:40 Самоков /док. филм/
15:05 Игр. филм: Силата на урагана
16:35 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 105 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 146
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 77 еп.
21:45 Игр. филм: Поли Шор е мъртъв
23:05 Багрите на българското 344
23:35 Зимна импресия
Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 12 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Да бъдеш Ева – 77 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 105 еп.
11:45 Игр. филм: В компания на непознати 1 и 2
14:05 Китка здравец от Рила /с. Говедарци-жени 2/ 2010
14:45 Мистерията „Побит камък”
15:00 Игр. филм: Лека нощ, дами и господа
17:55 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 106 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Духът на Шишманово е жив /док. филм/
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 78 еп.
21:45 Игр. филм: Катастрофа
23:15 С мисъл за вас
23:30 Зимна импресия
Фотоархив

Leave a Reply