Програмата на канал “Рила” до 13.05.2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 7 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика
09:00 Съдия Ейми – 4 еп. повторение
09:45 Тесни обувки – 4 еп.
10:20 Песни за душата 569
10:50 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 40 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кариера на убиец
12:40 Тема повторение
13:10 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Един така дискретен герой
16:40 Тесни обувки – 5 еп.
17:15 Истинската красота на Лола – 41 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Съдия Ейми – 5 еп.
22:05 Игр. филм: Първични видове
23:25 Новини
23:35 Спортен обзор
23:45 Фолклорна трапеза 157
00:45 Сентенции

ВТОРНИК – 8 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Съдия Ейми – 5 еп. повторение
09:45 Найтмен – 41 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 41 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кръгът
13:25 Багрите на българското 355
13:55 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Бягството
16:20 Найтмен – 42 еп.
17:10 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 42 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 569
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Съдия Ейми – 6 еп.
21:55 Игр. филм: Железен орел
23:30 Новини
23:40 Тема повторение
00:10 Сентенции

СРЯДА – 9 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Съдия Ейми – 6 еп. повторение
09:45 Храмовете на славата /док. филм/
10:10 Детски свят
10:40 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 42 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Ярост на пътя
13:25 Фолклорна трапеза 157
14:25 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Женски затвор
16:20 Мистерии, магии, чудеса /док. филм/
16:45 Детски свят
17:15 Истинската красота на Лола – 43 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 609
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Съдия Ейми – 7 еп.
21:55 Игр. филм: В провинцията
23:25 Новини
23:35 Песни за душата 569
00:05 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 10 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Съдия Ейми – 7 еп. повторение
09:45 Тесни обувки – 5 еп.
10:20 Детски свят
10:40 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 43 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Туистър отмъщава
13:25 Балкан фолк 609
14:05 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Който не мълчи, ще умре
16:25 Тесни обувки – 6 еп.
17:00 Любопитно/ Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 44 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Самоковче
19:00 Изворче 538
19:30 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Съдия Ейми – 8 еп.
21:55 Игр. филм: Втори шанс
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 609
00:15 Сентенции

ПЕТЪК – 11 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Съдия Ейми – 8 еп. повторение
09:45 Найтмен – 42 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 44 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Последна връзка
13:05 Да сме живи, да сме здрави 586
13:35 Самоковче
13:55 Изворче 538
14:25 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Убийство по време на представление
16:30 Найтмен – 43 еп.
17:20 Истинската красота на Лола – 45 еп.
18:05 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 356
19:10 Да сме живи, да сме здрави 586
19:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Съдия Ейми – 9 еп.
21:55 Игр. филм: Милейди
00:00 Новини
00:10 Изворче 538
00:40 Сентенции + Фотоконкурс

СЪБОТА – 12 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Съдия Ейми – 9 еп. повторение
09:45 Песни за душата 570
10:15 Багрите на българското 356
10:45 Музика
11:00 Истинската красота на Лола – 45 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Оръдието на Апокалипсиса
13:15 Портрети /Иво Масларски/
13:35 Китка здравец от Рила /с. Радуил 2/
13:50 Кооперативното движение в Самоковско /док. филм/
14:35 Самоковче
14:55 Музика
15:00 Игр. филм: Арсен Люпен
17:05 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 46 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 158
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Съдия Ейми – 10 еп.
21:45 Игр. филм: Съдбовна точка
23:20 Багрите на българското 356
23:50 Сентенции + Фотоконкурс

НЕДЕЛЯ – 13 май
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Съдия Ейми – 10 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Самоковче
10:35 Сентенции
11:00 Истинската красота на Лола – 46 еп.
11:45 Игр. филм: Габаритни светлини
13:15 Китка здравец от Рила /с. Белчин/
13:45 Алинският манастир – късче от Средновековната история /док. филм/
14:00 Сладкопойна чучулига /дет. муз. предаване/
14:40 Музика
15:00 Игр. филм: Гръмотевични птици
16:30 Самоковче
16:50 Любопитно/ Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 47 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Долината на Урдина река /док. филм/
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Съдия Ейми – 11 еп.
21:45 Игр. филм: Водопадът
23:10 С мисъл за вас
23:25 Сентенции + Фотоконкурс

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*