Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 19 август

ПОНЕДЕЛНИК – 13 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 582
09:00 Две съдби – 5 еп. повторение
09:50 Вкусът на Европа: Франция 2
10:15 Музика повторение
10:45 Информационен блок повторение
11:00 Истинската красота на Лола – 138 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Любовта на Ахил
13:15 Изворче 550
13:45 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Юма
16:15 Вкусът на Европа: Франция 3
16:40 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 139 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Две съдби – 6 еп.
22:10 Игр. филм: Корабът – призрак
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 Фолклорна трапеза 170
01:05 Сентенции

ВТОРНИК – 14 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Две съдби – 6 еп. повторение
09:50 Генезис – 12 еп.
10:45 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 139 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Военни маневри 1
13:15 Фолклорна трапеза 170
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Камбаните на Сан Анджело
16:15 Генезис – 13 еп.
17:10 Музика
17:15 Истинската красота на Лола – 140 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 582
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Две съдби – 7 еп.
22:00 Игр. филм: Денят на змея
23:45 Новини
23:55 Сентенции

СРЯДА – 15 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Две съдби – 7 еп. повторение
09:50 Болница за животни 2 /док. филм/
10:15 Да сме живи, да сме здрави 599
10:45 Информационен блок
11:00 Истинската красота на Лола – 140 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Военни маневри 2
13:10 Да сме живи, да сме здрави 599
13:40 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Синята земя
16:30 В търсене на прикл. – крокодили /док. филм/
17:20 Страници от живота – 1 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 622
19:20 Детски свят
20:00 Да сме живи, да сме здрави 599
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Две съдби – 8 еп.
22:00 Игр. филм: Ураган
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 582
00:10 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 16 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Две съдби – 8 еп. повторение
09:50 Вкусът на Европа: Франция 3
10:15 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 1 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Поли Шор е мъртъв
13:05 Балкан фолк 622
13:45 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Маркизата
16:50 Вкусът на Европа: Франция 4
17:15 Страници от живота – 2 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 551
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Две съдби – 9 еп.
22:00 Игр. филм: Звездата на Джайпур
23:40 Балкан фолк 622
00:20 Новини
00:30 Сентенции

ПЕТЪК – 17 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Две съдби – 9 еп. повторение
09:50 Генезис – 13 еп.
10:45 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 2 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Катастрофа
13:15 Изворче 551
13:45 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Обесеният
16:15 Генезис – 14 еп.
17:10 Любопитно/ Фотоконкурс
17:15 Страници от живота – 3 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 368
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Две съдби – 10 еп.
22:00 Игр. филм: Крадецът и стриптизьорката
23:30 Новини
23:40 Изворче 551
00:10 Сентенции + Фотоконкурс

СЪБОТА – 18 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Две съдби – 10 еп. повторение
09:50 Песни за душата 583
10:20 Детски свят
11:00 Страници от живота – 3 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Жената – мечта
13:15 Багрите на българското 368
13:45 Портрети /Васил Сайменов/
14:15 Ансамбъл „Пирин” /08.2004/
15:00 Игр. филм: Трима
16:30 Детски свят
17:15 Страници от живота – 4 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Фолклорна трапеза 171
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Две съдби – 11 еп.
21:50 Игр. филм: Денят на Св. Валентин
23:30 Багрите на българското 368
00:00 Сентенции + Фотоконкурс

НЕДЕЛЯ – 19 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Две съдби – 11 еп. повторение
09:50 Долината на Урдина река /док. филм/
10:15 Сестри Аджови /08.2005/
10:45 Музика
11:00 Страници от живота – 4 еп.
11:45 Игр. филм: За жълти стотинки
13:10 Йорданка Варджийска /08.2011/
14:30 Музика
15:00 Игр. филм: 25 цента
16:20 Детски свят
17:15 Страници от живота – 5 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 За … пишките и хората /театър/
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Две съдби – 12 еп.
21:50 Игр. филм: Зеленият дракон
23:35 Сентенции + Фотоконкурс

Leave a Reply