Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 19.02.2012 г.

ПОНЕДЕЛНИК – 13 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 558
09:00 Да бъдеш Ева – 78 еп. повторение
09:45 Това може да се случи утре /док. филм/
10:30 С мисъл за вас
10:45 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 106 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тъмната страна на слънцето
13:25 Тема повторение
13:55 Изворче 526
14:25 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Огнена буря
16:30 Седем дни,които промениха Ню Орлианс /д.ф./
17:20 Изумрудената огърлица – 107 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Да бъдеш Ева – 79 еп.
22:05 Игр. филм: Жената мечта
23:35 Новини
23:45 Спортен обзор
23:55 Фолклорна трапеза 146
00:55 Зимна импресия
Фотоархив

ВТОРНИК – 14 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 79 еп. повторение
09:45 Найтмен – 17 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 107 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Елитна част
13:20 Фолклорна трапеза 146
14:25 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
14:30 Игр.филм: Поробен и свободен
16:25 Найтмен – 18 еп.
17:15 Изумрудената огърлица – 108 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 558
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 80 еп.
21:55 Игр. филм: Почти бременна
23:25 Новини
23:35 Тема повторение
00:05 Зимна импресия
Фотоархив

СРЯДА – 15 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 80 еп. повторение
09:45 Истински градове – памет. на културата /д.ф./
10:15 Багрите на българското 344
10:45 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 108 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Тайни планове
13:15 С мисъл за вас
13:30 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Златотърсачи
16:25 Ян Сибелиус /док.филм/
16:45 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 109 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 598
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 81 еп.
21:55 Игр. филм: За жълти стотинки
23:20 Новини
23:30 Песни за душата 558
00:00 Зимна импресия
Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 16 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 81 еп. повторение
09:45 7 дни, които промениха Ню Орлианс /док.филм/
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 109 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Сделка с дявола
13:10 Балкан фолк 598
13:50 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Изгубено доверие
16:30 Песен за Ню Орлианс /док. филм/
17:15 Изумрудената огърлица – 110 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 527
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 82 еп.
21:55 Игр. филм: Каспър – духовито начало
23:25 Новини
23:35 Балкан фолк 598
00:15 Зимна импресия
Фотоархив

ПЕТЪК – 17 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 82 еп. повторение
09:45 Найтмен – 18 еп.
10:35 Информационен блок
11:00 Изумрудената огърлица – 110 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Точка на замръзване
13:05 Изворче 527
13:35 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Градски убиец
16:35 Найтмен – 19 еп.
17:25 Изумрудената огърлица – 111 еп.
18:10 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 345
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Да бъдеш Ева – 83 еп.
21:55 Игр. филм: Риби на сухо
23:25 Новини
23:35 Изворче 527
00:05 Зимна импресия
Фотоархив

СЪБОТА – 18 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Да бъдеш Ева – 83 еп. повторение
09:45 Песни за душата 559
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 111 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Наследството на Куки
13:40 Багрите на българското 345
14:10 Китка здравец от Рила /Доспей/ 2010 г.
14:30 Яребковица /док. филм/
15:00 Игр. филм: Бандата на Кели
16:45 Детски свят
17:00 Метеора – между небето и земята /док. филм/
17:15 Изумрудената огърлица – 112 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 147
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 84 еп.
21:45 Игр. филм: Много кучета на кокала
23:25 Багрите на българското 345
23:55 Зимна импресия
Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 19 февруари
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Да бъдеш Ева – 84 еп. повторение
09:45 Тема
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 112 еп.
11:45 Игр. филм: От другата страна на разкоша
13:20 Китка здравец от Рила /с. Райово/ 2010
13:45 Метеора – между небето и земята /док. филм/
14:00 15 г. ДВГ „Медени звънчета/
15:00 Игр. филм: Вуйчо Ваньо
16:40 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 113 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 С мисъл за вас
18:45 Метеора – между небето и земята /док. филм/
19:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Да бъдеш Ева – 85 еп.
21:45 Игр. филм: Сватбата на гробаря
23:10 С мисъл за вас
23:25 Зимна импресия
Фотоархив

Leave a Reply