Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до 26 август

ПОНЕДЕЛНИК – 20 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 583
09:00 Две съдби – 12 еп. повторение
09:50 Вкусът на Европа: Франция 4
10:15 Музика повторение
10:45 Информационен блок повторение
11:00 Страници от живота – 6 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Каспър – духовито начало
13:15 Изворче 551
13:45 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Голи хълмове
16:15 Вкусът на Европа: Турция 1
16:40 Музика
17:15 Страници от живота – 7 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Две съдби – 13 еп.
22:10 Игр. филм: Илюминации
23:45 Новини
23:55 Спортен обзор
00:05 С мисъл за вас
00:20 Фолклорна трапеза 171
01:20 Сентенции

ВТОРНИК – 21 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини
08:40 Спортен обзор
08:50 Музика
09:00 Две съдби – 13 еп. повторение
09:50 Генезис – 14 еп.
10:45 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 7 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Риби на сухо
13:15 С мисъл за вас
13:30 Фолклорна трапеза 171
14:30 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр.филм: Джошуа
16:25 Генезис – 15 еп.
17:20 Страници от живота – 8 еп.
18:05 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Песни за душата 583
19:10 Детски свят
19:30 Директно предаване от площад „З. Зограф”
22:00 Игр. филм: Клетвата
00:00 Новини
00:10 Сентенции

СРЯДА – 22 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:20 С мисъл за вас
09:50 В търсене на прикл. – крокодили /док. филм/
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 8 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Веднъж в живота
13:30 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Скитниците
16:25 В търсене на приключения 2 /док. филм/
17:10 Музика
17:15 Страници от живота – 9 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 623
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Две съдби – 14 еп.
22:00 Игр. филм: Лабиринти
23:45 Новини
23:55 Песни за душата 583
00:25 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 23 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Две съдби – 14 еп. повторение
09:50 Вкусът на Европа: Турция 1
10:15 Музика
10:40 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 9 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Много кучета на кокала
13:25 Балкан фолк 623
14:05 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Кариерата
16:35 Вкусът на Европа: Турция 2
17:00 Музика
17:15 Страници от живота – 10 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 552
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Две съдби – 15 еп.
22:00 Игр. филм: Пурпурно сърце
23:40 Новини
23:50 Балкан фолк 623
00:30 Сентенции

ПЕТЪК – 24 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Две съдби – 15 еп. повторение
09:50 Генезис – 15 еп.
10:45 Информационен блок
11:00 Страници от живота – 10 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Сватбата на гробаря
13:10 Изворче 552
13:40 Подбрахме за вас
14:15 Информационен блок
14:30 Игр. филм: Краен избор
16:05 Генезис – 16 еп.
17:00 Музика
17:15 Страници от живота – 11 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 369
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Две съдби – 16 еп.
22:00 Игр. филм: Гориво в кръвта
23:55 Новини
00:05 Изворче 552
00:35 Сентенции + Фотоконкурс

СЪБОТА – 25 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Две съдби – 16 еп. повторение
09:50 Песни за душата 584
10:20 Детски свят
11:00 Страници от живота – 11 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Кейт и Леополд
13:40 Багрите на българското 369
14:10 Портрети /инж. Петър Георгиев/
14:35 Музика
15:00 Игр. филм: Любовни мелодии
16:40 Детски свят
17:15 Страници от живота – 12 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Фолклорна трапеза 172
19:30 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Две съдби – 17 еп.
21:50 Игр. филм: Обир
23:35 Багрите на българското 369
00:05 Сентенции + Фотоконкурс

НЕДЕЛЯ – 26 август
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Музика повторение
09:00 Две съдби – 17 еп. повторение
09:50 По пътя към Страшното езеро /док. филм/
10:20 Кичка Бодурова /08.2009/
10:50 Музика
11:00 Страници от живота – 12 еп.
11:45 Игр. филм: Черен хоризонт
13:15 15 г. ДВГ „Медени звънчета”
14:15 Музика
15:00 Игр. филм: Калас завинаги
16:45 Детски свят
17:15 Страници от живота – 13 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Лабиринт на сърцето /театър/
19:50 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Две съдби – 18 еп.
21:50 Игр. филм: 3 000 мили до Грейсланд
23:50 Сентенции + Фотоконкурс

Leave a Reply