Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила”

ПОНЕДЕЛНИК – 14 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Песни за душата 546
09:00 Банд.Петербург: Крахът на Антибиотика – 8еп. повторение
09:50 Големите музеи на Америка – 30 еп.
10:20 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 15 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Дворянско гнездо
13:30 Тема
14:00 Изворче 514
14:30 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Екстремистът
16:30 Големите музеи на Америка – 31 еп.
17:00 Сентенции
17:15 Изумрудената огърлица – 16 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Банд.Петербург: Арестант – 1 еп.
22:10 Игр. филм: Ураган
23:40 Новини
23:50 Спортен обзор
00:00 Фолклорна трапеза 134
01:00 Сентенции

ВТОРНИК – 15 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор повторение
08:50 Музика
09:00 Банд.Петербург: Арестант – 1 еп. повторение
09:50 Служба 21 – 1 еп.
10:35 Багрите на българското 332
11:05 Изумрудената огърлица – 16 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Сталкер
14:35 Подбрахме за вас
15:00 Игр.филм: Апокалипсис
16:30 Служба 21 – 2 еп.
17:15 Изумрудената огърлица – 17 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Банд.Петербург: Арестант – 2 еп.
22:00 Игр. филм: Звездата на Джайпур
23:40 Новини
23:50 Тема
00:20 Сентенции

СРЯДА – 16 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Банд.Петербург: Арестант – 2 еп. повторение
09:50 Хищните котки на земята /док. филм/
10:35 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 17 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Сам в гората
13:15 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Вале купа
16:30 Сред акулите /док. филм/
17:10 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 18 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 587
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Банд.Петербург: Арестант – 3 еп.
22:00 Игр. филм: Крадецът и стриптизьорката
23:30 Новини
23:40 Песни за душата 546
00:10 Сентенции

ЧЕТВЪРТЪК – 17 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Банд.Петербург: Арестант – 3 еп. повторение
09:50 Големите музеи на Америка – 31 еп.
10:20 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 18 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Бягството на койота
13:20 Балкан фолк 587
14:00 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Нокаут
16:40 Големите музеи на Америка – 32 еп.
17:10 Музика
17:15 Изумрудената огърлица – 19 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 515
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Банд.Петербург: Арестант – 4 еп.
22:00 Игр. филм: Зеленият дракон
23:45 Новини
23:55 Балкан фолк 587
00:35 Сентенции

ПЕТЪК – 18 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Банд.Петербург: Арестант – 4 еп. повторение
09:50 Служба 21 – 2 еп.
10:35 Изворче 515
11:05 Изумрудената огърлица – 19 еп. повторение
11:50 Игр. филм: Багдадският крадец
13:30 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Печени момчета
16:30 Служба 21 – 3 еп.
17:15 Изумрудената огърлица – 20 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 333
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Банд.Петербург: Арестант – 5 еп.
22:00 Игр. филм: Илюминации
23:35 Новини
23:45 Изворче 515
00:15 Сентенции

СЪБОТА – 19 ноември
Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Банд.Петербург: Арестант – 5 еп. повторение
09:50 Песни за душата 547
10:20 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 20 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Вчера, днес и утре
13:40 Багрите на българското 333
14:10 Подбрахме за вас
15:00 Игр. филм: Затворник 762
16:30 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 21 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Фолклорна трапеза 135
20:00 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Банд.Петербург: Арестант – 6 еп.
21:50 Игр. филм: Клетвата
23:50 Багрите на българското 333
00:20 Сентенции


Час Предаване Продължит. Забележки
08:30 Тема
09:00 Банд.Петербург: Арестант – 6 еп. повторение
09:50 Китка здравец от Рила /с. Говедарци – мъже/ 2010 г.
10:15 Детски свят
11:00 Изумрудената огърлица – 21 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Да гледаш ужаса в очите
13:15 Каракачаните в Самоков /док. филм/
13:50 Фолклорна трапеза 135
14:50 Латино-американски танци
15:00 Игр. филм: Цветът на лъжите
16:50 Детски свят
17:15 Изумрудената огърлица – 22 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 „Лунни лъчи” и „Рокива” /12.2008 г./
19:40 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Банд. Петербург: Арестант – 7 еп.
21:50 Игр. филм: Лабиринти
23:35 Сентенции

Leave a Reply