Програма за втория „Празник на картофа” в Самоков

17 ноември, събота
10 ч. Официално откриване – пред зала „Самоков”
10.30 ч. Изложения:
Ястия от картофи – фоайето на зала „Самоков”
Техника – паркингът пред зала „Самоков
Продукти и препарати за производство на картофи – фоайето на зала „Самоков”
Работилници за сувенири – пред зала „Самоков”
11 ч. Научна конференция „Постижения в семепроизводството на картофи” – Институт по зеленчукови култури „Марица” /Пловдив/ – конферентна зала на хотел „Арена”
12 ч. Среща-разговор с доц. Огнян Боюклиев, секция „Регионална и секторна икономика”, Институт за икономически изследвания към БАН – конферентна зала на хотел „Арена”
13.30 ч. Конференция с участието на експерти от Министерството на земеделието и храните: „Общата селскостопанска политика”, „Обвързано подпомагане”, „Директни плащания”
16 ч. Концертна програма на Поли Паскова – „Арена Самоков”
18 ноември, неделя
10 ч. Бизнес среща на картофопроизводители и фирми, свързани с картофопроизводството; представяне на продукти; събеседване – конферентна зала на хотел „Арена”

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*