Новини, Туризъм

Програма за развитие на туризма в община Самоков бе обсъдена

Консултативният съвет по туризма, създаден наскоро, обсъди на свое заседание Програма за развитие на туризма в общината и културната програма за 2018 г.
Предвижда се изграждането и поддържането на пътища, паметници на културата, места за настаняване, транспорт и др., както и изграждането на нови туристически атракции, поддържането на зелени площи, пешеходни алеи, туристически пътеки, включително поставянето на информационни табели. Специално внимание се обръща на летния туризъм. Много важна ще бъде дейността на Туристическия информационен център.
Новост в програмата е къмпингуването, включително обособяването на зона, и организацията на този вид туристическа дейност. В програмата са предвидени и участия в туристически борси и изложения, популяризиране на дейността на парк „Рила” и др.
Дейността ще се финансира чрез средства от туристическия данък, собствени пари на Общината и суми от международни програми и фондове.

Leave a Reply