Новини, Шарен свят

Програма за училищни лидери

Ню Йорк

Проектът „Програма за училищни лидери“ бе представен пред директори на училища и детски градини от общината. Велислава Панджерова, директор на училището в Челопеч и участник в програмата, сподели своя ценен опит.
„Академия за училищни лидери“ е част от проект „Младите лидери на България“. Начинанието се финансира от фондация „Америка за България” чрез Института за международно образование.
По тази програма са избрани 30 директори на държавни и общински училища за участие в едноседмичен семинар за професионално развитие. Семинарът се води от американски експерти. Накрая директорите разработват и предават за оценка планове за подобряване на работата в своите учебни заведения. Американско жури избира най-добрите проекти. Ще бъде организирано и десетдневно професионално посещение в Ню Йорк, където директорите ще имат възможност на посетят местни училища и да обменят опит с американски колеги. 10-те финалисти имат и ангажимента да направят две публични представяния, на които да споделят придобития опит, който ще приложат в работата си.

Leave a Reply