Новини, Шарен свят

Програмата на канал “Рила” до неделя, 9 март

ПОНЕДЕЛНИК – 3 март
Час Предаване Забележки
08:30 Музика
09:00 Дивият ангел – 103 еп. повторение
09:45 Световни скандали – 8 еп. повторение
10:10 Да сме живи, да сме здрави 674
10:40 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 131 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Конкорд
13:15 Тема
13:45 Да сме живи, да сме здрави 674
14:15 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Лебедова песен
16:30 Световни скандали – 9 еп.
16:55 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 132 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Спортен обзор
18:50 Да сме живи, да сме здрави 674
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Спортен обзор
21:20 Дивият ангел – 104 еп.
22:05 Игр. филм: Милейди
00:10 Новини
00:20 Спортен обзор
00:30 С мисъл за вас
01:00 Фолклорна трапеза 245
02:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ВТОРНИК – 4 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Спортен обзор повторение
08:50 Музика
09:00 Дивият ангел – 104 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окръг Колумбия – 5 еп.
10:30 Багрите на българското 439
11:00 Да срещнеш приказния принц – 132 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Питон
13:20 Фолклорна трапеза 245
14:20 С мисъл за вас
14:50 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Необикновена изложба
16:25 Вашингтон, окръг Колумбия – 6 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 133 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Световно фолклорно изкуство 57
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас
21:00 Новини
21:10 Дивият ангел – 105 еп.
21:55 Игр. филм: Водопадът
23:20 Новини
23:30 Тема
00:00 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СРЯДА – 5 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Дивият ангел – 105 еп.
09:45 Тесни обувки – 4 еп. повторение
10:20 Световно фолклорно изкуство 57
10:50 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 133 еп.
11:45 Игр. филм: Подводен ад
13:10 Подбрахме за вас
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: На бис
16:30 Тесни обувки – 5 еп.
17:05 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 134 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Балкан фолк 697
19:20 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Дивият ангел – 106 еп.
21:55 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 1
23:30 Новини
23:40 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ЧЕТВЪРТЪК – 6 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Дивият ангел – 106 еп.
09:45 Световни скандали – 9 еп. повторение
10:10 С мисъл за вас
10:40 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 134 еп.
11:45 Игр. филм: Къща капан 1 и 2
13:40 Балкан фолк 697
14:20 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Вярната невярна
16:25 Световни скандали – 10 еп.
16:50 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 135 еп.
18:00 Тв компас /реклами, обяви/
18:30 Новини
18:40 Изворче 625
19:10 Детски свят
20:30 Тв компас /реклами, обяви/
21:00 Новини
21:10 Дивият ангел – 107 еп.
21:55 Игр. филм: Проклятиета на тамплиерите 2
23:30 Новини
23:40 Балкан фолк 697
00:20 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

ПЕТЪК – 7 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Дивият ангел – 107 еп. повторение
09:45 Вашингтон, окр. Колумбия – 6 еп.
10:30 Изворче 625
10:50 Информационен блок
11:00 Да срещнеш приказния принц – 135 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Двоен изстрел
13:25 Световно фолклорно изкуство 57
13:55 Музика
14:45 Информационен блок
15:00 Игр. филм: Мимолетно увлечение
16:25 Вашингтон, окр. Колумбия – 7 еп.
17:10 Информационен блок
17:15 Да срещнеш приказния принц – 136 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Новини
18:40 Багрите на българското 440
19:10 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Новини
21:10 Дивият ангел – 108 еп.
21:55 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 3
23:30 Новини
23:40 Изворче 625
00:10 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

СЪБОТА – 8 март
Час Предаване Забележки
08:30 Новини повторение
08:40 Музика
09:00 Дивият ангел – 108 еп. повторение
09:45 Генезис – 1 еп.
10:40 Любопитно/ Сентенции
11:00 Да срещнеш приказния принц – 136 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Дръзкият
13:20 Да сме живи, да сме здрави 675
13:50 Света гора и самоковската следа /док. филм/
14:30 Игр. филм: Обир
16:15 Генезис – 2 еп.
17:10 Музика
17:15 Да срещнеш приказния принц – 137 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Тема
19:00 Да сме живи, да сме здрави 675
19:30 Фолклорна трапеза 246
20:30 Телевизионен компас
21:00 Дивият ангел – 109 еп.
21:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 4
23:20 Багрите на българското 440
23:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

НЕДЕЛЯ – 9 март
Час Предаване Забележки
08:30 Тема
09:00 Дивият ангел – 109 еп. повторение
09:45 Генезис – 2 еп.
10:40 Сентенции/ Любопитно
11:00 Да срещнеш приказния принц – 137 еп. повторение
11:45 Игр. филм: Последният патрул
13:20 Каракачаните в Самоков /док. филм/
13:55 Китка здравец от Рила /с. Говедарци – жени/
14:40 Игр. филм: Убежище
16:20 Генезис – 3 еп.
17:15 Да срещнеш приказния принц – 138 еп.
18:00 Телевизионен компас
18:30 Мусала /док. филм/
18:55 Детски свят
20:30 Телевизионен компас
21:00 Дивият ангел – 110 еп.
21:45 Игр. филм: Проклятието на тамплиерите 5
23:20 Световно фолклорно изкуство 57
23:50 Сентенции/ Любопитно + Фотоархив

Leave a Reply