Новини, Политика, Шарен свят

Продават имоти в Поповяне и Клисура, офиси в Самоков

Конкурс за имот от около 13,5 дка в Клисура организира Общината. Началната конкурсна цена е 61 хил. лв. без ДДС. Имотът трябва да се ползва за нуждите на дърводобива, за склад и преработка на дървесина и дървен материал, както и за съхранение на транспортна техника и за поддържане /снегопочистване/ на пътния участък Самоков – Дупница в района на нашата община.
При определяне на победителя в конкурса най-голямо значение ще има предложената цена, следвана от предвижданите за разкриване работни места. Оферти могат да се подават до 7 декември.
В Поповяне на тезгяха е сложен парцел от 1360 кв. м ведно с двуетажна сграда със застроена площ от 160 кв. м и друга помощна едноетажна постройка от 82 кв. м. Поради липса на интерес при предишни процедури цената на имота е намалена от Общинския съвет с 20 % и сега началната тръжна цена е 30 016 лв. Търгът /с явно наддаване/ ще се състои на 7 декември. Евентуален повторен търг ще има на 14 декември.
Общински търг с явно наддаване ще има и за две помещения за офиси в Самоков с площ от по 16 кв. м. Първоначалната тръжна цена за всяко от тях е 19 200 лв. Евентуален повторен търг и в случая е предвиден за 14 декември.
Подробни съобщения за процедурите са публикувани в „Държавен вестник” /бр. 87 от 9 ноември т. г./.

Leave a Reply