Продават места за гаражи и заведения в “Самоково”, местните протестират

На търг с явно наддаване ще бъдат продадени общо 39 места за гаражи в различни райони на кв. “Самоково”. Обособени са общо 4 терена, където ще се построят съответно 18, 13, 5 и 3 гаража с единична площ от 21 кв. м. Началната тръжна цена е 51 лв./кв. м.
Изискванията са кандидатите да живеят в квартала, да имат собствено моторно превозно средство и да не са придобили право на собственост върху друг терен, предназначен за гараж. Решението е на Общинския съвет от сесията през май.
Самият търг ще се състои на 28 август. До 24 август пък се приемат документите с предложенията. Подробно обявление на Общината е публикувано в “Държавен вестник” /бр. 58 от 31 юли т. г./.
На 31 август ще се състои и търг за продажба на парцели в “Самоково” за търговски нужди. Крайният срок за подаване на документи за участие в този търг е 27 август.
От Общината на 6 август поясниха, че с решение на Общинския съвет от 28 юли м. г. е одобрен подробният устройствен план – изменение на плана за застрояване и регулация на зона “Б” в кв. “Самоково”. Съгласно одобрения план са образувани 5 парцела за гаражи и 8 парцела за търговски нужди.
Жителите на квартала обаче се опасяват, че с промените ще се узакони построяването на заведения на минимално отстояние от жилищните блокове, ще се унищожат детски кътове и зелени площи и на практика ще нарасне и без това голямата безработица. Писмо на жители на квартала с подобно съдържание ще публикуваме утре, 9 август.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*