Продават на търг места за гаражи

При начална цена от 35 лв./кв. м ще бъдат продавани на търг с явно наддаване от Общината места за гаражи в града ни.
Изискванията към участниците са да живеят в съответния квартал и да не са придобили право на собственост върху друг подобен имот.
Самият търг ще се състои на 17 септември.
В същия ден ще се състоят и търгове за магазини. Началната тръжна цена в случая е 40 кв. м.
Евентуални повторни търгове ще се проведат седмица по-късно.
Подробни обявления на Общината за търговете са публикувани в „Държавен вестник”, бр. 73 от 20 август т. г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*