Новини, Шарен свят

Продават парцели в Ярлово, Рельово и Самоков

На общински търг с явно наддаване ще се продават на 12 декември пет парцела в Ярлово с площ от 470 до 700 кв. м. Началната тръжна цена на имотите е от 6900 до 11 850 лв. без ДДС – по 15 лв./кв. м. Евентуален повторен търг ще се състои на 19 декември.
На тезгяха за 12 декември е и парцел от 1340 кв. м в Рельово. Първоначалната му тръжна цена е 21 800 лв. без ДДС.
В същия ден ще се проведе и търг за парцел от 378 кв. м в Самоков, на ул. „Иван Вазов”. В имота има жилищна сграда със застроена площ от 55 кв. м. Процедурата ще стартира при начална цена 39 700 лв.
Подробни съобщения на Общинския съвет за търговете са публикувани в „Държавен вестник”, бр. 94 от 14 ноември т. г.

Leave a Reply