Новини, Шарен свят

Продават сладкарница и 5 офиса в общинския блок

Чрез търг с явно наддаване ще се продават помещение за сладкарница и пет офиса в новия общински жилищен блок в кв. „Самоково”.
Търгът ще се състои на 13 декември. Помещението за сладкарница е от 169 кв. м, а началната му тръжна цена ще бъде 244 470 лв. без ДДС. Помещенията за офиси са с площ от 40 до 63 кв. м, а първоначалната им цена е от 58 хил. лв. до 92 хил. лв. без ДДС.
Евентуален повторен търг ще се състои на 20 декември.
В същия ден – 13 декември, ще се проведат още няколко търга с явно наддаване. На тезгяха са и два магазина – от 508 и 178 кв. м, като началната тръжна цена при тях ще бъде на основата на 40 лв./кв. м.
Предлагат се за продан и три парцела в Широки дол с площ от 700, 730 и 827 кв. м с начална цена съответно 17 500, 18 250 и 20 675 лв.
Наддаването за парцел в Ковачевци от 1071 кв. м пък ще тръгва от 21 420 лв. при 20 лв./кв. м без ДДС.
На 13 декември ще се търгува и имот в м. Червената земя от 1192 кв. м с начална цена 8400 лв. – 7,05 лв./кв. м без ДДС.
Цената на две ливади край Ковачевци – от 800 и 1100 кв. м, пък междувременно е намалена от Общинския съвет наполовина – от 5,10 лв. на 2,55 лв./кв. м и те ще струват съответно 2055 лв. и 2805 лв.
3165 лв. пък е началната цена на около 1 дка нива край Горни Окол. Първоначалната тръжна цена в случая е 3 лв./кв. м без ДДС.
Подробности за всички търгове могат да се намерят в „Държавен вестник”, бр. 99 от 15 ноември т. г.

Leave a Reply