Продават 20 дка край Клисура

На общински търг с явно наддаване на 5 март се предлагат за продан 19 дка ливада край Клисура. Първоначалната тръжна цена е 34 500 лв. При неявяване на кандидати евентуален повторен търг ще се състои на 12 март.
Също на 5 март ще се състои и търг с явно наддаване за продажбата на 1 дка нива край Клисура. Началната цена е 2000 лв.
И 1 дка нива край Горни Окол ще се продава чрез търг с явно наддаване. Началната тръжна цена е 3 лв./кв. м без ДДС. Самият търг ще се състои на 5 март.
На същата дата ще се проведе и търгът с явно наддаване за продажбата на урегулиран парцел в Ярлово от 536 кв. м. Началната цена на парцела е 8100 лв. – 15,11 лв./кв. м без ДДС. Евентуален повторен търг ще има седмица по-късно.
Служители от Общината коментират, че през последните години се засилва интересът към наемането на земеделска земя.
Справка показва, че през миналата година са отдадени под наем в района общо 88 земеделски имоти с обща площ 3823 дка. По този начин намаляват и пустеещите земи, тъй като наемателите поемат ангажимента да ползват земята по предназначение.
Приходите от наем в общинската хазна от проведените през м. г. търгове възлизат на 45 307 лв. Запознати уточниха, че ливадите и нивите се отдават под наем годишно за 10 лв./дка, а мерите и пасищата – за 8 лв./дка. От Общината обясниха, че мерите и пасищата са отдават само на земеделски стопани, които отглеждат пасищни животни.
Според запознати засиленият интерес към земеделската земя напоследък се дължи главно на субсидиите за развитие на земеделието, получавани от ЕС.
В общинската програма през тази година за отдаване под наем са предвидени 70 имота. Възможно е те да станат и повече, ако се прояви инвеститорски интерес, заключиха от общинската администрация.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*