Новини, Шарен свят

Продадоха за четвърт милион помещение в Общинския блок

Близо 400 хил. лв. ще постъпят в общинската хазна от състоялите се на 16 май търгове.
Продадени бяха две помещения в Общинския блок в кв. „Самоково”, предвидени за търговски обекти. Единствените явили се кандидати станаха собственици срещу сумите от 244 хил. лв. и 66 хил. лв. Помещенията бяха закупени при условията на разсрочено плащане, което за пръв път се прилага спрямо търговски обекти в тази сграда.
Единственият явил се кандидат спечели търга за втория етаж на сграда в Легето, над бившата аптека, заедно с парцел от 473 кв. м срещу сумата от 53 хил. лв.
Новият собственик на бившата сграда на кметството в Клисура пък ще трябва да плати за имота – ведно с парцел от 893 кв. м – 27 хил. лв.
На търгове в същия ден бяха отдадени под наем земеделски земи – 42 дка край Ярлово срещу годишна цена от 1016 лв. и още два имота край същото село – от 14 дка и 11 дка – при годишен наем от 290 лв. и 236 лв.
В петък, 19 май, ще се състои и търг за продажба на парцел от 177 кв. м в кв. „Самоково”, източно от бл. 39. Началната тръжна цена е 12 400 лв.

Leave a Reply