Новини, Шарен свят

Продължават алеята покрай Искъра; Общината прави допитване

Снимка: Радослав Каймаканов

От общинската управа обявиха намерението си да се допитват до гражданите чрез социалните мрежи във връзка с осъществяването на проекти и различни благоустройствени намерения.
Първата анкета от този род е свързана с идеята за удължаване на велосипедната алея покрай стената на Искъра. Сега алеята започва от моста срещу болницата и завършва при новия мост срещу бившата фабрика „Самоковска комуна”.
Намерението на общинарите е през тази година алеята да се продължи от една страна в северна посока – до Долния мост /при Горското стопанство/, като така ще може да се свърже и с новоизградените алеи покрай ж. к. „Езерото” и ОПУ „Неофит Рилски”. Същевременно се предвижда алеята да се продължи и на юг – от моста при „Самоковска комуна” до началото на Лаго. Така и градската среда ще се свърже с парка. Във връзка с това се очакват и предложения от самите граждани.

Leave a Reply