Новини, Шарен свят

Проектират център за деца в риск

Център за настаняване на деца в риск ще се изгражда в общината ни. Администрацията е подготвила и внесла на 17 април в Министерството на регионалното развитие и благоустройството проект за тази цел. Стойността на проекта е 820 хил. лв., а срокът на изпълнение – две години.
Междувременно на Общината бяха вече прехвърлени от държавата теренът и сградите на закритото наскоро помощно училище-интернат „Никола Драмалиев” в града ни.
На 17 април е внесен в Министерството на финансите и проект под надслов “Ефективна и ефикасна администрация на Община Самоков за по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса”.
Проектът е по оперативна програма “Административен капацитет”. Стойността му е 135 206 лв., а периодът за изпълнение – една година. Целта е да се подобри професионалната компетентност на служителите, като се въведат нови модели за работа. Самият проект е изготвен след анализ на сегашното състояние и определяне на силните и слабите страни в дейността на администрацията.
Дали проектите са одобрени, ще стане ясно след около три месеца.

Евгения Попова

Leave a Reply