Новини, Образование

Проекти за “Чиста околна среда” се приемат

Училищата и детските градини могат да кандидатстват по програма „Чиста околна среда“ до 15 февруари, а общините и кметствата до 26 февруари.
Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ обявиха конкурс в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда – 2016 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства, държавни и общински училища и детски градини.
За осъществяване на одобрените проекти ще бъдат предоставени до 10 хил. лв. за общини и кметства и до 5 хил. лв. за училища и детски градини. Класираните проекти ще бъдат обявени на интернет страницата на ПУДООС до 8 април. Срокът за реализация на дейностите по кампанията е 30 октомври.

Leave a Reply