Проекти за 20 млн. лв. се осъществяват

Кметът Владимир Георгиев и заместниците му Васил Сайменов и Радослав Стойчев отчетоха на 28 март пред представители на местните медии 5-месечната дейност на общинската администрация от изборите досега.
Г-н Георгиев сподели, че първата грижа на новото общинско ръководство е била да се запознае със състоянието на работата в различните дирекции и да се набележат основните задачи. Същинската работа е започнала с мерки за облекчаване на обслужването на гражданите – деловодствата и касите в Общината са обединени, извършени са ремонти, поставено е информационно табло за услугите, част от приемните на “Социално подпомагане” са изнесени от централната сграда.
Отчетено бе, че работата по бюджета е била улеснена, тъй като не са останали неразплатени сметки от предишното ръководство. Със специалисти, граждани и в комисиите на Общинския съвет са били подробно обсъдени изпълнението на общинския бюджет за миналата година и тазгодишният бюджет. Въпреки че в последния момент, на сесията през февруари, са направени корекции, общинската администрация е успяла да се съобрази с тях. И отчетът, и новият бюджет са приети без забележки от Министерството на финансите.
Актуализирани са и основните общински наредби.
Според изнесените на своеобразната пресконференция данни събраните приходи от началото на годината възлизат на 1 742 198 лв., като 1 035 537 лв. са от данъци. Годишната задача за туристическия данък е изпълнена 104 %, за патентния данък – 40 %, за таксите от пазари и тържища – 47 %. Приходите с данъчен характер са повече в сравнение със същия период на предходната година със 102 хил. лв. /11 %/, таксите за пазари надвишават двойно предишната сума.
Въведен е нов програмен продукт в отдел “Местни данъци и такси” с цел по-бързо и качествено да се обслужват данъчно задължените. Съкратено е времето за обслужване на клиенти при инкасиране на суми на каси, при въвеждане и обработка на декларации, следи се срокът на валидност на решенията на ТЕЛК, издават се вече удостоверения за данъчна оценка само за ден, за пръв път чрез тазгодишните съобщения са били уведомени собствениците на движими и недвижими имоти за стари задължения. Фирмите и гражданите вече имат възможност чрез електронни справки на страницата на Общината сами да проверяват освен задълженията си, и вноските, които са направили.
Изготвена и приета е стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015 г. Приети са програма за управление и разпореждане с общинската собственост и план за приватизация през тази година. Приета е и стратегия за развитие на спорта.
Придобити са нови общински имоти – първият етаж от сградата на бившия партиен дом, апартаменти в Райово, сградата на бившата баня и химическо чистене. Предприети са процедури за придобиване на нови имоти – бившето училище “Никола Драмалиев”, училището в Гуцал, бившата стъкларска работилница до Пожарната, 38 помещения в пазара. Проведена е и процедура по застраховане на общински имоти.
Изготвени са 135 анекси и договори за отдаване под наем с постъпили приходи на стойност 354 243 лв., включително от наеми от Боровец – 166 570 лв.
От общо 138 категоризирани обекти е внесен туристически данък за м. г. в размер на 450 840 лв., докато сумата по това “перо” през предходната година е възлизала на 368 969 лв. Внесени са 41 660 лв. от такса за паркинги в Боровец. Работи се по приемането и бъдещото управление от Общината на бившата поликлиника.
В общоустройствения план на Самоков и крайградската част е включен и Ридо, очаква се екологичната оценка. Тогава, поясни кметът, ще може да се кандидатства по различни проекти за осъществяване на предвиденото в плана.
Изработен е и подробен устройствен план за паркоустройство и благоустройство на района около Голямата чешма. Влезли са в сила и са нанесени в кадастралната карта подробният устройствен план на кв. “Възраждане” и на зона “В” на кв. “Самоково”.
За подробния устройствен план на Боровец по приетия вариант за зона с културно-историческо наследство се очаква още само становище от Министерството на културата.
Проблем са детските площадки, тъй като само две от тях са сертифицирани.
Най-големият проблем в общоустройствения план обаче си остават ромските махали. Във връзка с това ще се внесе искане в Общинския съвет за определяне на цената на местата за строеж /или на правото за строеж/ и ще се задължат ромите да спазват изискванията за градското строителство.
Предстои, според кметското ръководство, битка и за Центъра за социална рехабилитация и интеграция – цялата документация е готова, но проектът не е одобрен и затова Общината ще кандидатства отново.
Вл. Георгиев обясни, че в момента Общината изпълнява няколко европроекта: за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на Белчин и Доспей – за 2 829 706 лв.; за реконструкция и доизграждане на вътрешната канализационна мрежа на Белчин и Доспей и изграждане на първия етап на пречиствателна станция в Белчин – за 4 872 634 лв. Предстои да започне работа по одобрените проекти за корекция на р. Боклуджа – за 1 047 331 лв.; за реставрация на крепостта с църковен ансамбъл “Цари мали град” на хълма Св. Спас над Белчин – за 5 582 535 лв.; за ремонт на отделения в болницата – за 3 700 000 лв.; за детска градина и социален център в Седми квартал – за 1 698 394 лв. По програмата за трансгранично сътрудничество Общината ще работи съвместно със сръбски регион. Предстои газификация на Центъра за социална рехабилитация и интеграция. Съвместният проект за туристическа дестинация Самоков – Долна баня – Сапарева баня е на стойност 465 314 лв.
Подготвят се и проекти за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в Боровец, за деинституционализацията на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, както и по фонд “Козлодуй” – за внедряване на енергийно ефективно светодиодно улично осветление на територията на общината.
Кметът допълни, че са заделени средства за участие във всички прояви от национално значение в подкрепа на читалища, за благотворителни акции и празнични базари, и подчерта, че не е пренебрегната нито една сфера от живота в общината и че за успехите ще се разчита на всички. “Общинското ръководство ще бъде взискателно към общинската администрация, но най-вече към себе си”, категоричен бе Георгиев.
Градоначалникът и заместниците му отговориха и на въпросите на журналистите.
Уточнено бе, че до Министерството на отбраната е изпратено ново писмо с искане т. нар. долно поделение и бившите погреби между фирмите “Самел-90” и “Самоковска текстилна компания” да станат общинска собственост. Районът на погребите би могъл да се ползва от Гражданска защита и Пожарната.
Предстои да се обяви обществена поръчка за оборудване на хотела в Самоков. След категоризирането му ще бъде обявен и конкурс за неговото стопанисване.
Предстои и конкурс за наемането на хотела в Боровец.
За завършването на подземният гараж под сградата на Общината ще са необходими много средства.
От други отговори пролича, че засега няма нищо ново по отношение на проектите за “Супер Боровец” и за развитие на района на Искровете и Мальовица. През април се очаква в Общинския съвет да бъдат обсъдени отчетите на фирмите с общинско участие, създадени за осъществяване на проектите. Предполага се, че това ще доведе до раздвижване по тези въпроси. Изяснено бе още, че лифтът в Боричо, който и тази зима не работи, все още не е приет официално.
В отговор на въпрос Георгиев оцени като добра съвместната работа на ръководството на кметството с общинските съветници. “Има съдействие, разбиране, всички показват с работата си, че интересите на града и общината са най-важни”, обобщи кметът.
Намерението на общинската управа е тези срещи-отчети да станат традиция, като се провеждат поне два пъти годишно.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*