Новини, Политика

Проектобюджетът възлиза на 21,3 млн. лв.

Общинският проектобюджет за тази година възлиза на 21 306 485 лв. Както е известно, този проект ще бъде обсъден на сесия на Общинския съвет на 17 февруари.
Според проекта приходите от републиканския бюджет ще бъдат 10,9 млн. лв. Към 10,4 млн. пък се очакват от местни дейности.
На 21 306 485 лв. възлизат и планираните разходи през 2012 г. Поименният списък на капиталовите разходи включва обекти на обща стойност 3,3 млн. лв. Субсидиите за читалищата възлизат на 255 хил. лв., за спортните клубове – на 160 хил. лв., за стипендиите на надарени ученици – 9000 лв.

Leave a Reply