Новини, Политика

Проектобюджетът възлиза на 25.8 млн. лв.

Членове на комисията по бюджет и финанси към Общинския съвет се срещнаха на 27 януари с представители на т. нар. второстепенни разпоредители с бюджета. Присъстваха и председателката на Общинския съвет Силвия Стойчева, кметът Владимир Георгиев, заместник-кметовете Радослав Стойчев и Васил Сайменов, директорката на финансовата дирекция в Общината Сия Шехтанова.
Г-н Стойчев изтъкна, че новият бюджет няма да е по-малък от миналогодишния. Проектът възлиза на 25.878.388 млн. лв. За капиталовите вложения ще се изразходват общо 2.330.814 млн. лв., включително целевата субсидия от републиканския бюджет. Параметрите на почти всички второстепенни изпълнители са като миналогодишните и са съобразени с предложенията им, посочи Стойчев.
За Общинското лесничейство управителят му инж. Евгени Димитров потвърди, че предвиденото е според тяхното предложение, но се налага допълнителен разход от около 69-70 хил. лв. за ремонтни дейности. Тази сума не е включена в първоначалното предложение, тъй като не е бил готов проектът. В крайна сметка се реши да се завиши с тази сума приходната част от 1.6 млн. лв. /при 582 хил. лв. предвидени разходи/.
В системата на Домашния социален патронаж се хранят 280 души при 13 щатни служители. Красимир Кощров обясни, че им е необходима кола, нужни са и средства за ремонт.
Албена Ихтиманска, главен библиотекар, изтъкна, че са взети предвид предложенията й и тя се е съобразила с финансовите възможности. Г-жа Ихтиманска благодари на Общинското строително предприятие за извършения ремонт на библиотеките в центъра и в Четвърти квартал.
И директорката на Историческия музей Нина Христовска заяви, че ще се вместят в бюджета. 48 хил. лв. се предвиждат за културна програма в комплекса Цари мали град.
Ангел Главев, ръководител на Общинското строително предприятие, изтъкна, че имат малко опит, но правят икономии при поддържането на общинската собственост. Пояснено бе, че предприятието се преобразува в „Строителство, ремонт и озеленяване” и ще има своя собствена сметка.
Ръководителите на домовете за стари хора в Самоков и Ковачевци Виолета Павлова и Любомир Димов изтъкнаха, че с увеличаване на издръжката на едно лице с 239 лв. ще се справят успешно с бюджета си. С преходния остатък и в двата дома ще се отговори на някои належащи нужди, като ще се подобрят условията на живот и работа.
Любослава Ярловска като представител на общинското предприятие „Маркетинг, туризъм и туристически дейности” отчете едногодишната финансова дейност на хотел „Арена”, туристическия информационен център и „Боровец гардънс”. Финансовата година е завършила само с 25 хил. лв. дефицит при предвидени по-големи загуби. В хотел „Арена” през 2013 г. е имало 12 098 нощувки, а за тази година също има много резервации.
Ръководителката на общинското предприятие „Спортни имоти и прояви” Красимира Банова обясни, че с бюджетни средства се осигурява издръжката не само на спортната зала, а и на всички останали спортни съоръжения – стадион, мотописта, ледена пързалка и др., както и на спортните събития. През м. г. са икономисани 71 хил. лв. в сравнение с 2012 г. Приходите са увеличени с 41 %. На печалба е и ледената пързалка.
Почти всички изказали се посочиха, че повечето от служителите им са на минимална заплата и призоваха да се помисли за увеличаване на съответните възнаграждения.

Leave a Reply