Новини, Политика

Проектобюджетът възлиза на 30,2 млн. лв.

Сия Шехтанова

Проектът за бюджет на общината за 2016 г. бе подложен на 30 ноември на обществено обсъждане. Разработката, която е качена и на сайта на Общината, бе представена от зам.-кмета Сия Шехтанова. Планират се приходи през следващата година на стойност 30,2 млн. лв. За ремонти на улици се предвиждат 1,3 млн. лв., за ВиК – 200 хил. лв., за осветление – 500 хил. лв. Има и намерение за поемане на дългосрочен дълг от 2 млн. лв. за осъществяване на проекта за крайречната зона и т. нар. мерки по енергийна ефективност.
Кметът Владимир Георгиев заяви, че се очакват още предложения от кметствата в селата, от граждани и организации, включително и на сайта на Общината. След преценка според възможностите бюджетът ще бъде допълнен.
Георгиев уточни, че ще се работи за подобряване на инфраструктурата в пространствата между блоковете в града, ще се оформят нови велосипедни алеи. Нововъведения ще има в Туристическата градина /където ще продължи изграждането на етнографския комплекс при новия самоков/ и на Ридо. Планира се да се разшири мрежата за видеонаблюдение, да се подготвят проекти за кандидатстване по програми, включително за кооперативния пазар, за обогатяване на базата на училищата и детските градини, за ремонт на гробищните паркове и др. Ще се закупят нова вишка и автомобили за Общинското лесничейство.
Общинският съветник инж. Петър Георгиев /„Самоковци за Самоков”/ изрази задоволство, че проектобюджетът се обсъжда предварително, но същевременно каза, че парите за спорт и специално за спортните клубове са малко или не се разпределят правилно. Според П. Георгиев някои проекти се изпълняват от неподготвени фирми и затова работата им е некачествена. Съветникът предложи да се търсят и повече възможности за увеличаване на приходите на Общината.
Д-р Димитър Панев /общински съветник от „Самоковци за Самоков”/ изрази мнение, че предвидените пари за болницата са недостатъчни. Необходимо е, според д-р Панев, да се помогне за отоплението на лечебното заведение и на поликлиниката, както и да се обновят етажите на болницата, които не са ремонтирани.
Гиргина Рангочева /ГЕРБ/ предложи да се осигури видеонаблюдение в кварталите „Разсадника” и „Възраждане”, да се ремонтира Младежкият дом, да се увеличат заплатите на спортните специалисти, както и да се построи ритуална зала на „Ридо” и да се почисти старият гробищен парк.
Кметът отговори, че за болницата е предвидено да се закупи нова линейка, но за ремонти там трябва да се изготви проект и да се кандидатства по програми. За ремонта на Младежкия дом има проект, но се очаква отварянето на програми, по които да се кандидатства. В „Ридо” има място за Ритуална зала и ще се работи по този въпрос.
Вл. Георгиев добави, че Самоковска община е единствена в страната, която поддържа УСШ /ученически спортни школи/ и затова парите за спорт и за заплащане на спортните специалисти не стигат. Предложено е на Министерството на образованието и науката да се открие извънучилищно учреждение за спорт, за да се осигури финансиране от държавата. Видеонаблюдение пък ще се осигури там, където има най-голяма нужда.
Ангажираността на държавата намалява и затова наистина трябва да се търсят всички възможности за повишаване на приходната част на бюджета.
На обсъждането присъстваха председателят на Общинския съвет Силвия Стойчева, общински съветници, представители на общинската администрация и, за съжаление, както и друг път, много малко граждани.

Евгения Попова

Leave a Reply