Новини, Политика

Проектобюджетът за догодина трябва да се обсъди до 30 ноември

До края на ноември трябва да бъде обсъден проектът за общински бюджет за 2014 г. Подготовката вече е започнала. В близките седмици ще бъде готов и списъкът със строителната програма на Общината.
Според държавния проектобюджет за следващата година се предвижда увеличение с 20 лв. на средствата за дете в детска градина, с 23 лв. се повишават стандартите за предучилищните групи в градините и с 12 лв. – за училищата. Единният разходен стандарт за учениците в общообразователните училища е увеличен с 18 лв. и вече е 1460 лв. на година. 47 лв. е увеличението за учениците в профилираните гимназии. От 14 на 18 лв. нараства субсидията за медицинско обслужване на дете и ученик.
Държавата ще заплаща по 6145 лв. за един домуващ в домовете за стари хора, като тук нарастването е с 239 лв. За читалищата в общината са отпуснати 5 щатни бройки повече.
С 20 % е увеличението на капиталовата субсидия. Тези средства се предвижда да възлязат на 657 600 лв.
Очакваната субсидия от държавния бюджет за 2014 г. е 12 224 000 лв. Завишението в сравнение с т. г. възлиза на 338 300 лв. От тях 170 600 лв. са за делегираните от държавата дейности – образование, култура, социални грижи.
Законът за държавния бюджет предвижда общините да получат 95 % от субсидията, а останалите пари само в случай на изпълнение на приходните показатели. Практиката обаче показва, че този остатък така и не се получава. Затова от Националното сдружение на общините са поискали от парламента и правителството съответна промяна.
Междувременно от общинската администрация заявиха, че гражданите могат да правят предложения за изразходването на средства на електронната поща на Общината или писмено – в деловодството.

Leave a Reply