Проектът за обновление на Синагогата е готов

Община е внесла готовия проект за обновление на Синагогата за съгласуване от Министерството на културата и Националния институт за недвижимо културно наследство. Изработеният подробен устройствен план вече е получил одобрението на института и сега предстои да бъде съгласуван проектът.
Основната цел на разработката е да се реставрира, адаптира и социализира сградата на еврейския храм в Първи квартал, която отдавна е занемарена. Предвижда се култовото здание да се превърне в неделима част от градската  среда и да се използва като културен център и туристическа атракция, обединяваща функциите на музей, пространство за изложби и многофункционална зала с парк наоколо.
Ще бъде построена и допълнителна сграда на подземно ниво, но така, че да не нарушава възприемането на основното здание като културна ценност. В новата постройка ще се разположат музейна експозиция като част от Историческия музей и кафене. Там ще има и административни и санитарни помещения.
Прилежащата площ пък ще се облагороди, като се оформят алеи и зелени площи и кътове, създаващи възможности за разходка и отдих.
В бъдеще възстановената Синагога и намиращата се в съседство Сарафска къща ще представляват единен културно-исторически ансамбъл.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*