Проектът за рекултивация на старото депо е одобрен за реализация

Кметът Владимир Георгиев е получил писмо от ръководството на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ към екоминистерството, че проектът за рекултивация на старото депо на нашата община /в м. Катранджия/ е включен в списъка с приетите приоритетни обекти в сектор „Управление на отадъците”.
Решението е взето на заседание на Управителния съвет на предприятието във връзка с изготвените и внесени проекти на общините, които са преминали съгласувателните процедури и са окомплектовани с изискващите се от финансиращия орган документи. Предприятието ще осигури средствата за рекултивация на депото, а задължение на Общината е е да бъде финансирана изискващата се тригодишна биологична рекултивация на мястото.
От самоковската администрация на 30 ноември заявиха, че след изграждането на Регионалния център за управление на отпадъците са предприети действия за закриване и рекултивиране на старото общинско сметище, като Общината е кандидатствала с проект пред ПУДООС за финансиране.
Предвижда се на местността, където беше старото депо, теренът да се изравни, да се постави отгоре зелен слой трева и цялото място да се залеси. Сега Общината трябва да внесе в ПУДООС за преглед и съгласуване проект за провеждане на процедура за избор на изпълнител на проекта за рекултивация на старото депо.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*