Проектът за Център за обществена подкрепа в бившето училище „Никола Драмалиев” е готов

Подготвен е проект за изграждане на Център за обществена подкрепа в сградата на бившето училище „Никола Драмалиев”, непосредствено до Центъра за настаняване от семеен тип, стана ясно на първата информационна кампания за социални услуги в общините, в която участва и кметът Владимир Георгиев.
Единствено подобен център сега липсва, за да се покрие целият диапазон от социални услуги в нашия град и района. Същевременно Община Самоков е включена в списъка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за осъществяване на социални проекти. Бъдещият център ще оказва подкрепа на девойки и младежи от центрове за настаняване от семеен тип, навършили 18 години. Базата ще може да се ползва и за защита на хора, пострадали от домашно насилие.
Проектът предвижда сградата на бившето училище да се санира, да се подмени дограмата и да се ремонтира покривът. Планират се още вътрешен ремонт и подходящо обзавеждане.
Изготвен е комплексен инвестиционнен проект, който включва и изработване на подробен устройствен план за регулация и застрояване на парцелите, които да се обединят в един нов имот: „Комплекс за социални грижи – Център за обществена подкрепа”.
Другият социален проект, който се предвижда за финансиране по социалните програми, е за преустройството на част от сградата на Центъра са социална рехабилитация и интеграция /бившето училище „Отец Паисий” зад ПГ „Константин Фотинов”/ в „Дневен център за деца с увреждания”. Общо за двата проекта са предвидени да бъдат отпуснати по програмите 400 хил. лв. Крайните срокове за внасяне на проектите са 3 август и 3 ноември.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*