Проект за ВиК на Боровец за 6,2 млн. лв. внесе Общината

От името на Общината е внесен окончателният проект за „Доизграждане и реконструкция на канализацията в курорта Боровец”. Ако бъде одобрен, проектът ще се финансира чрез Оперативна програма “Околна среда”. Стойността на самия проект е 6 234 450 лв.
Реализацията на разработката ще доведе до канализиране на 20 % от отпадъчните води в курорта /сега канализационна мрежа покрива около 80 % от територията на комплекса/. Така с осъществяването на проекта на практика ще приключи канализацията на Боровец.
Районите, които предстои да бъдат канализирани, са разделени на 5 зони. Предвижда се бъдещите канализационни разклонения да бъдат присъединени към съответната пречиствателна станция за отпадни води. Сега на територията на курорта съществуват две подобни станции – „Песако” и „Яйцето”. Разрешителното за заустване на „Песако” изтича в края на 2014 г., но насочените натам отпадъчни води могат да се пренасочат към другата станция, която има достатъчен капацитет.
Съгласно проекта ще бъде зонирана и вътрешната водопроводна мрежа. При доизграждането на канализацията на същите места ще се обновят и водопроводите. Боровец е 100 % водоснабден, но повечето тръбопроводи не отговарят на изискванията, а и по-голямата част от тях са с изтекъл експлоатационен срок. Осъществяването на проекта ще доведе и до реконструирането на 20 % от водопроводната мрежа, което от своя страна ще намали загубите на вода и авариите.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*