Проект за санитарно-охранителна зона „Бели Искър“

От Басейнова дирекция „Дунавски район“ съобщиха, че е изготвен проект за актуализиране на санитарно-охранителната зона на яз. „Бели Искър“. Става въпрос за водохващането на едноименната река. С проекта заинтересованите могат да се запознаят до 22 юни. Инвеститор е „Софийска вода“ АД.
Водовземането е рагламентирано с разрешително от Министерството на околната среда и водите.
Яз. „Бели Искър“ има учредена санитарно-охранителна зона със заповед на Басейнова дирекция от 2005 г.
По принцип навсякъде, където има открити питейни водохващания от повърхностни води или от кладенци, трябва да има такива зони. Според еколози друго много важно място за изграждане на санитарно-охранителна зона е до водохващенето на Черни Искър при разклона за хижа „Вада“.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*