Новини, Шарен свят

Проект за трудова заетост се подготвя

Съветът за сътрудничество обсъди на 28 ноември проектът на Общината по програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2014 г. Преди това разработката бе разгледана и в Бюрото по труда, а сега вече е представена и в Регионалната служба по заетостта в София. Предстои думата да си каже и Комисията по заетостта към Областния управител.
Окончателното одобрение на проектите от този род ще извърши до 18 декември Агенцията по заетостта.
След приключване на процедурите ще бъдат сключени договори между общините и Министерството на труда и социалната политика. Работници по програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост” ще бъдат назначавани от 1 април 2014 г.

Leave a Reply