Култура, Новини, Шарен свят

Проект за Цари мали град и реставрация на Образописовата къща

Проект, подготвен от Общината, предвижда да бъде изградена западната стена на Цари мали град и да се реставрира къщата в Самоков /в района на Легето/ на видния възрожденски художник Никола Образописов. Проектът е под надслов “Самоков – културен мост през вековете” и е по Оперативна програма “Региони в растеж”.
Западната стена на крепостта на хълма Св. Спас над Белчин е останала извън осъществения преди 7 години проект за възстановяване на историческата забележителност. Освен стената, ще бъдат възстановени и две къщи – битова и занаятчийска, ще се оформят и пътеки за посетителите. В комплекса – музеен обект, се планира да се организират и различни стойностни изложби. Стойността на новия обект е 1,2 млн. лв.
За реставрация, консервация и социализация на Образописовата къща пък ще бъдат инвестирани 860 хил. лв. Ще се възстановят прочутите стенописи и ще се благоустрои пространството около сградата.
Изпълнението на проекта с тези уникални обекти ще подпомогне развитието на туризма в града и района.
Сега специалистите от Финансовия отдел на Общината работят по проекта съвместно с представители на банката, избрана за финансов посредник. Целта е да се докаже устойчивостта на самия проект, възможностите, които той дава за получаване на приходи. След анализ ще се изготвят и планове за движението на финансовите средства.

Leave a Reply