Здраве, Новини

Проект показа, че здравните медиатори имат бъдеще

Снимка: http://goodeatsprogram.com/

Заключителна работна среща по темата „Пилотна практика на здравния медиатор в болница” се състоя в конферентната зала на хотелския комплекс „Арена” на 3 декември. Организатор бе фондация „Здравни проблеми на малцинствата”.
Самата дейност се осъществява по проект „Подобряване достъпа до здравни грижи за уязвими групи и общности чрез застъпничество и утвърждаване устойчивото развитие на добри практики на местно ниво”. Финансирането е от Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България /по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014/. Общата стойност на проекта е 44 320 евро и той е изпълняван в продължение на 1 година и 10 месеца.
Самият проект е реализиран в три области на страната: Софийска /в Самоков и Ихтиман/, Ямболска и област Монтана. В Самоков пилотната практика е осъществена в болницата. Уточнени са били проблемите, изработена е била длъжностна характеристика на здравния медиатор и в продължение на 5 месеца там са работили медиатори, които са съдействали на пациентите във взаимоотношенията им с медиците.
От името на фондацията Дора Петкова, координатор за Софийска област, заяви, че здравните медиатори в Самоков – Камелия Методиева и Георги Николов, са се проявили като много амбициозни и отговорни. Изразена бе надежда, че те ще останат да работят и след приключване на проекта. Между другото, на 7 декември в здравното министерство ще се разисква именно бъдещата работа със здравните медиатори.
В изказванията си кметът Владимир Георгиев, началничката на детското отделение в „МБАЛ-Самоков” д-р Светла Николова и главната медицинска сестра на болницата Ангелина Гаврилова изтъкнаха, че резултатите от работата по проекта са добри, особено в акушеро-гинекологичното и детското отделение. Всички бяха единодушни, че и в бъдеще трябва да се работи с подобни проекти сред малцинството, за да утвърждават добрите практики за здравни грижи сред уязвимите групи и общности.
Двамата медиатори добавиха, че добрите резултати са постигнати благодарение на подкрепата от Общината и болницата. Методиева и Николов споделиха удовлетворението си, че са помогнали на лечебното заведение и на хората от малцинството. Медиаторите са убедени, че тази дейност трябва да продължи, още повече, че така се осигурява и добра профилактика на майчиното и детското здраве.
В срещата участваха представители на Регионалната здравна инспекция, дирекция „Социално подпомагане” и Бюрото по труда в Самоков.

Евгения Попова

Leave a Reply