Новини, Шарен свят

Проект “Първа работа” стартира

Работодатели и безработни младежи до 29-годишна възраст вече могат да подават заявления в Бюрото по труда за участие по проект „Първа работа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Проектът ще се осъществява до края на 2014 г.
По схемата на работодателите, които наемат безработни младежи за период от 6 до 12 месеца, ще се предоставят средства за трудово възнаграждение, както и за дължимите от работодателя осигурителни плащания, към които се отнася съответното разкрито работно място.
В зависимост от заявените потребности от работодателите безработните младежи ще получат ваучери за обучение. След обучението младежите ще започнат работа по придобитата квалификация или компетентност.
Ще се финансира обучение по „Общуване на чужди езици”, „Математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите”, „Дигитална компетентност” и „Умения за учене”. Очакванията са да бъдат обхванати много безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация.

Leave a Reply