Новини, Образование

Проект създава за децата равни възможности за развитие

Снимка: архив

От 13 август м. г. до 28 февруари т. г. ЦДГ „Пролет” в партньорство със сдружение „Национален клуб Интеграция” и ОУ „Христо Максимов” са работили по проект „Равни възможности и за нас”.
На 12 март в присъствието на учителите, работили по проекта, и на координаторката Румяна Цолова, извършената работа бе отчетена от ръководителката на проекта Станка Методиева, директор на ЦДГ „Пролет”.
Благодарение и на семинарите и консултациите за учители децата и учениците са станали инициатори на идеи, развили са умения за сътрудничество в екип. Приложени са различни форми за обучение на представители на етническите малцинства, като е обърнато особено внимание на подготовката на малчуганите за училище /”Равен старт”/ чрез клуба „Аз съм готов за първи клас”. В този клуб са развили дейност общо 6 групи в направленията „Аз владея български език”, „Умея да рисувам” и „Аз моделирам”.
Създаден е и клуб „Компютър” с две групи – „Аз работя с компютър” и „Аз уча български език с помощта на компютър”.
Изнесени са и здравни и еко беседи – в детската градина чрез група „Здрав сред природата”, а в училището – пред група „Здрав, бодър и знаещ”. Образуван е и клуб „Изкуство” с 4 ателиета: „Аз говоря правилно български език”, „Малкият художник”, „Пея и танцувам”, „Аз съм артист”. В клуб „Празници на различните етноси” с две ателиета /”Разказите на моята баба” и „Гозбите на баба за празниците”/ пък участниците са се занимавали с проучване, изследване и запазване на обичаите, характеризиращи културната идентичност на етническите малцинства.
Полезни са се оказали сред заключителните прояви проведените конкурси и състезания. Интерес представляваше и прожектираният на заключителното мероприятие филм за богатата дейност на група „Здрав, бодър, знаещ” от ученици от 5 и 6 клас на ОУ „Хр. Максимов” с ръководители Ренета Павлова и Жулиана Костова. Дейността на групата е била свързана със спортни изяви, опазване на околната среда, придобиване на туристически умения, провеждане на различни игри, организиране на празници и ритуали, изработване на табла и постери.
„Сега знаем повече”, „Беше ни весело, забавно и приятно” – тези отзиви на участниците са най-добрата оценка за работата и удовлетворяват и ръководителите на проекта и на изградените групи за изпълнението му. Цялостната дейност показва, че когато се работи с учениците от различните етноси сериозно, добрите резултати не закъсняват.
Самият проект е осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси /2007-2013 г./” и е съфинансиран от Европейския социален фонд на ЕС.

Евгения Попова

Leave a Reply