Новини, Образование

Проект ще подпомага образоването на младите роми

Младите майки нямаха търпение да започнат разговора с Живка Иванова

Сдружение “Романи Бах” организира на 13 септември Ден на отворените врати. Присъстваха майки на деца на възраст за подготвителни групи и първи клас. На чаша кафе те бяха запознати от Живка Иванова с условията за допълнителна работа с малките ромски ученици в детските градини “Пролет” и “Звънче” и в училищата “Христо Максимов”, “Митрополит Авксентий Велешки”, “Станислав Доспевски” и “Св. св. Кирил и Методий”.
Дейността ще се организира в изпълнение на проект “Образование за всички”, финансиран от Ромския образователен фонд в Будапеща.
Проектът е с продължителност 12 месеца. Основната цел е да се повиши качеството на образованието и да се осигурят равен достъп и нови възможности за образование на всички.
След конкурс за ромски училищни медиатори са назначени Силвия Мутафова, Таня Живкова и Лютвие Георгиева. Те ще работят с децата извън класните стаи и ще са своеобразно координиращо звено между ромските деца и ученици и техните учители в интегрираните предучилищни групи в детските градини, в подготвителните и първите класове на началните училища. Общо помощ и съдействие ще получат 70 деца в детските заведения и 60 първолаци.
Ще работи и клуб на родителите, в който ще гостуват специалисти от Института по образованието. Освен за образователните проблеми, свързани с работата с децата и учениците, родителите ще получават информация за историята, бита и културата на ромите, по междуетническите въпроси и взаимодействие.
Ръководител на проекта е Радостина Чавдарова.
Надеждите са, че проектът “Образование за всички” ще създаде модел за работа за интегрирането и приобщаването на децата и учениците от ромски произход към училището и обществото. Стремежът е така да се постави и началото на европейско мислене за решаване на образователните и други проблеми на младите роми от града ни.
Евгения Попова

Leave a Reply