Новини, Шарен свят

Прокуратурата отчете повече престъпления и 155 присъди

Работещите в Районната прокуратура са били доста повече натоварени през 2011 г. в сравнение с по-предишни години, показва отчетът за работата на самоковската прокуратура през изминалата година.
С отчета на 2 февруари представители на местни медии бяха запознати от Ваня Панева, изпълняваща функциите на районен прокурор.
Данните сочат, че докато преписките, по които са работили в прокуратурата, през 2009 г. са били 727 на брой, през 2010 г. – 905, през 2011 г. те са вече 1193. Според г-жа Панева нарастването се дължи на увеличения брой престъпления, както и на факта, че много граждани внасят своите жалби направо в прокуратурата.
Сред престъпленията преобладават битовите кражби и особено посегателствата във вилните зони. Често тези дела спирали поради липса на доказателства, но дейността за разкриване на извършителите продължавала от оперативните работници в полицията. Ако има развитие по даден случай, съответно продължава и прокурорската дейност, допълни В. Панева.
Ръководството на Районната прокуратура преценява, че през миналата година е подобрена съвместната работа с Районното управление на полицията в Самоков. Своевременно и в законовия срок се е работело по различните преписки.
В прокуратурата са наблюдавали общо 916 дела, от които 740 – новообразувани. 392 дела са образувани от разследващи полицаи, а 348 – от прокуратурата. В процеса на работа бързо и резултатно се решават делата, е преценката на Панева. Имало само няколко дела, проточени повече от година.
През 2011-а е увеличен броят на делата, свързани с наркотици. Образувани са 27 дела за отглеждане и производство на наркотични вещества. Тези дела приключвали по-бавно, тъй като непременно в такива случаи са необходими и експертизи.
През отчетния период е имало и 15 дела срещу непълнолетни, предимно за кражби. Няма увеличение на тези дела в сравнение с по-предишни години, но тревожното е, че в случая става дума вече и за дела за грабежи. Обикновено извършителите пък се оправдавали за деянията си с кризата и безпаричието.
През годината общо по делата е имало 155 присъди. 34 лица са лишени от свобода. На пробация са били осъдени 107 души, а на “обществено порицание” – 5 човека. Лишени от права са 48 лица /в сравнение с миналата година са по-малко; осъдените са лишени предимно от свидетелство за правоуправление на моторно превозно средство/.
Както добави Панева, напоследък се срещат все повече случаи, когато лица от ромски произход шофират без документи – някои изобщо нямали шофьорски книжки, а други пък карали след като са им отнети самите документи.
Въпреки че е увеличен броя на престъпленията и обемът на работа, съставът на служителите в прокуратурата е намален, констатира г-жа Панева. Има и незаети щатни бройки, но няма засега обявени конкурси.

Leave a Reply