Новини, Политика, Шарен свят

Прокурор Георгиева става съдия в новия наказателен специализиран съд

С решение на Висшия съдебен съвет от 22 декември 2011 г. районният прокурор на Самоков Лилия Георгиева е повишена в длъжност съдия в новия наказателен специализиран съд.
Г-жа Георгиева в момента е в отпуск по майчинство. След приключването му тя ще заеме в София новата си длъжност.
Междувременно, както “Приятел” вече информира /бр. 13 от 14 февруари т. г./, Висшият съдебен съвет обяви конкурс за районен прокурор в Самоков. В срок до 24 февруари кандидатите трябва да подадат в администрацията на Висшия съдебен съвет необходимите заявления по образец и другите изискващи се от Закона за съдебната власт документи.

Leave a Reply