Новини, Читателски

Промените да се оповестяват навреме, за да не страдат гражданите

Подадох необходимите документи за безплатна винетка – имам решение на ТЕЛК, и отидох да си я получа. Каква бе изненадата ми, когато служителите от социалната служба ми заявиха, че нямам право на такава, тъй като кубатурата на колата надхвърляла определените с наредба нормативи. Бях много изненадана, тъй като за 2014 г. си бях получила и ползвала вече безплатна винетка, дадена ми от същата дирекция.
Оказва се, че вероятно са направени някакви промени и вече нямам право на безплатна винетка. Да, но защо никой от служителите не ми обясни това при самото подаване на изискващите се няколко документа – когато кандидатствах за винетката, документите ми бяха приети.
Ако има нова наредба, защо тя не е поставена някъде на видно място – на стената, на табло, както е редно и както се постъпва при други документи. Само за комплектоването на документите ми беше нужно доста време, а можете да си представите и колко средства е отнело на хората, живеещи извън града, придвижването им до Самоков за подаването на самите документи и за получаването евентуално след това на винетката. Ако при самото подаване ми бяха казали, че нямам право на безплатна винетка, можеха да ми се спестят неудобствата, напразните очаквания, загубата на време, средства и нерви.
За съжаление, моят случай не е изключение. Аз вече подадох жалба до директорката на Областната дирекция „Социално подпомагане” в София /ул. „Софроний Врачански” 104/. Такива жалби могат да подадат и други граждани, късно разбрали, не по своя вина, че нямат право на безплатна винетка.
Нека навреме се запознават гражданите с промени в наредбите, още повече, че в случая се касае за болни хора, с ТЕЛК-ово решение, които не са никак малко в общината.

Снежанка Гергинова

Leave a Reply