Новини, Политика

Промени във ВиК системата ще бистрят общинската управа и Инициативният комитет

Кметът Владимир Георгиев участва на 27 януари в общо събрание на асоциацията по ВиК в Софийска област. Сред присъстващите е имало и представител на Националното сдружение на общините. Изнесен е бил отчет за дейността през миналата година. Разяснени са били възложените за изготвяне от Министерството на регионалното развитие и благоустройството проекти на договори с ВиК операторите и изготвяния регионален генерален план и инвестиционни програми към него за развитието на ВиК системите в областта.
Анализирани са били и предложения за промени в Закона за водите. Предвижда се през лятото на тази година да бъде приета стратегия за развитие на водния сектор. Общината ни дължи и членски внос над 3000 лв.
В края на декември миналата година строителното министерство е обявило, че се създава консорциум с международно участие, който да изготви проект за развитие на ВиК сектора в Западна България. Вероятно с този проект ще може да се кандидатства и за средства от европейските фондове. Готвят се и промени в Закона за водите, като се подготвя създаването на 28 асоциации в 28-те области на страната.
“С инициативния комитет по проблемите на ВиК услугите в общината ще обсъдим проблемите и предложенията за промени в закона с оглед подготовката на предложения за решения на Общинския съвет”, коментира в понеделник, на 30 януари, за “Приятел” кметът Владимир Георгиев.

Leave a Reply