Новини, Политика

Променят Закона за горите заради ски бизнеса

Правителството одобри промени в Закона за горите, с които се разрешава изграждането на ски писти, лифтове и влекове без промяна на предназначението на територията.
“Новият Закон за горите, който беше приет преди около половин година, наложи изключително рестриктивни мерки по отношение на развитието на ски туризма и това не се отнася само за Витоша. С тази промяна даваме възможност за развитие на този туризъм и на този бизнес”, коментира земеделският министър Мирослав Найденов.
Терените нямало да променят собствеността си, давал се само сервитут.
С промените в закона се дава възможност право на строеж върху поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението на територията да се учредява за изграждане на ски писти, стълбове за лифтове и влекове или за стълбове за други съоръжения за транспорт, без контакт с повърхността на терена.
Промените предвиждат да се учредява право на ползване и върху съществуващи ски писти. Заявления за тази цел ще се подават направо до министъра на земеделието и горите.
Средствата от учредяването на право на ползване, учредяване на сервитут и учредяване на правото на строеж ще постъпват в бюджета на Изпълнителната агенция по горите.
Междувременно екологични организации протестираха остро срещу промените с мотива, че те се правят в услуга на една фирма – “Витоша ски” АД, правителството бърза прекалено, действа абсолютно непрозрачно и без каквото и да е обществено обсъждане.

Leave a Reply