Новини, Шарен свят

Променят курсовете по някои линии

По искане на превозвачите и поради силно намаления брой пътници във връзка с борбата срещу коронавируса кметът Владимир Георгиев е издал заповед за редуциране на линии за обществен превоз в общината.
Ще бъдат осъществявани следните курсове по съответните линии:
Самоков – София: 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 18.00, 18.30 и 19.00 ч.
Самоков – Сандански: понеделник, сряда и петък от 7.30 ч.
Самоков – Злокучане: 6.30, 7.10, 12.30, 17.00, 19.10 ч.
Самоков – Говедарци: 9.45, 12.45, 17.45, 19.10 ч.
Говедарци – Самоков: 6.45, 7.20, 10.15, 13.15, 18.30, 19.30 ч.
Самоков – Райово: 6.30, 7.20, 9.40, 12.40, 17.40, 19.10 ч.
Самоков – Широки дол: 6.30, 7.10, 12.30, 18.10, 19.10 ч.
Промените ще бъдат в сила до отмяната на въведените противоепидемични мерки в страната и общината или до възобновяването на учебните занятия – което от двете събития настъпи първо.

Leave a Reply