Новини, Шарен свят

Променят се срокове по Наредба Н-18

В „Държавен вестник” /бр. 75 от 25 септември 2019 г./ е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискването към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, които извършват продажба чрез електронен магазин.
Съгласно направените промени лицата, които са длъжни да регистрират извършените от тях продажби чрез издаване на касова бележка, които използват софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г.
Тези лица подават информация съгласно приложение № 32 към наредбата в срок до 31 март 2020 г.
Тези разпоредби се отнасят за регистрираните и нерегистрираните по ЗДДС лица.

Leave a Reply