Новини, Политика, Туризъм

Променят споразумението за дружеството за Супер Боровец

Във връзка с предложение за изменение на споразумението за учредяване на „Рила – Самоков 2004” АД – дружеството, създадено за осъществяване на т. нар. проект Супер Боровец, на 27 април общинарите решиха да се създаде нов член, който постановява, че към датата на новия анекс акционери в дружеството са Община Самоков със 7 млн. 379 хил. лв. /7379 акции/ – 25 % от капитала; „Боровец Инвестмънтс” с 19 млн. 775 хил. 720 лв. – 67 %, и „ГБС Холдинг” с 2 млн. 361 хил. 280 лв. – 8 % от капитала на дружеството.
Друго предложение за изменение гласи: ”В случай на увеличаване на капитала на дружеството всеки акционер има право да запише част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението”.
Кметът бе упълномощен от общинарите да подпише анекс към споразумението съобразно взетите решения.
Общинският съвет прие в четвъртък и отчета за дейността на дружеството през 2016 г.

Leave a Reply