Култура, Новини, Читателски

Пространството около паметника на Кръста да се обнови

източник: www.rila.tv

Като почетен гражданин на Самоков чувствам морално задължение да изразя пред вас моето и на голяма част от жителите на града ни неудовлетворение от това, което са направили държавните органи на нашия град в по-далечното и близко минало за увековечаване на паметта на загиналите руски синове в боевете за освобождение на Самоков от турското владичество.
Скромният паметник, който се намира в северната част на града ни, и грижите, които се полагат за поддържане на околната среда там, не отговарят на подвига на руските войници, които на хиляди километри от своята родина са дошли да пролеят кръвта си за нашата свобода. Около паметника всеки ден се разхождат животни, които замърсяват терена.
Преди известно време придружавах руска делегация, която посети Самоков. По време на пътуването от София към нашия град аз разказвах на членовете на делегацията за подвига на руските войски, командвани от генералите Гурко и Черевин. Когато стигнахме до Щъркелово гнездо, слязохме от колата, положихме цветя на паметника и отдадохме почит с едноминутно мълчание на загиналите руски войници.
Когато пристигнахме в Самоков, членовете на делегацията пожелаха да видят паметника, който самоковските граждани са построили на своите освободители. Изпълних желанието им, но потънах в земята от срам от това, което заварихме. Те наблюдаваха и мълчаха. По лицата им прочетох огорчение. И днес, когато си спомням за този случай, се изчервявам. В центъра на града непрекъснато се полагат грижи за поддържане в добро състояние на турската джамия, която е един от обектите, посещавани от гостите на Самоков. Успоредно с това се проявява нехайно отношение към нашите освободители. Докога ще продължава това?
Уважаеми г-да съветници, уважаеми г-н кмете,
Направете необходимото за построяването на парк-градина, който да предизвиква удовлетворение и гордост у нашите граждани и учащи се, които всяка пролет да посещават това свещено място и да поднасят цветя на паметника.
Желателно е без отлагане – като първи етап – да се направи подходяща ограда, край оградата да се насадят декоративни дървета и храсти, да се направят няколко скамейки на територията на този мини парк-градина. В съседство може да се построи и детска площадка, на която малчуганите, придружавани от своите майки и баби, да играят на свеж въздух.
Сигурен съм, че между вас някои ще се възпротивят на моето предложение и ще се мотивират с това, че сме в криза и средствата са ограничени. Бъдете сигурни, че средства ще се намерят, ако се обърнете с призив към жителите на града, към бизнесмените и предприятията. Ако се обърнете за съдействие към руското посолство – убеден съм, че то няма да откаже.
Целесъобразно е да се изгради инициативен комитет, в състава на който да влязат представители на обществени организации, на Историческия музей, на бизнесмените, на Руския клуб, на архитектите, на Самоковската община и др.
Колективът на архитектите в Самоков може да изработи идеен проект-макет на строителството на парка при втори етап. В него може да се предвиди поставянето на статуи на прославените генерали Гурко и Черевин, които са командвали руските военни части.
Желателно е на мраморна плоча да бъдат написани имената на загиналите руски войници и офицери.
Би следвало идейният проект да бъде изложен на видно място в центъра на града. Чрез телевизията и пресата да се информира гражданството за строителството на парка-градина, който в бъдеще може да се превърне в един от туристическите обекти на посетителите на нашия град – българи и чужденци.
Уважаеми господа,
Надявам се, че патриотичните чувства у вас ще надделеят и ще направите необходимото за увековечаване на подвига на руските войски, които дадоха десетки хиляди жертви за освобождаването на нашия народ от петвековното турско робство.

Проф. д-р Димитър Дражев

Leave a Reply