Новини

Противодействие на насилието над деца

Работна среща по проект „Безопасни общности”, координатор по който в Самоков е фондация “Социален консултативен център”, се състоя на 27 септември в София. Инициатор бе водещата организация – Център за приобщаващо образование.
Проектът е стартирал през есента на 2009 г. и през октомври е навлязъл в третата си заключителна година. Главната цел е да се създаде работещ модел за бързо реагиране на местно ниво при опасение или сигнал за злоупотреба с дете съобразно международните стандарти. Проектът се осъществява и в Плевен, Стара Загора и Пловдив. В срещата участваха представители на социални институции и училища, психолози и социални работници от нашия и от другите градове, включени в проекта.
През предстоящата последна година от работата в Самоков ще бъде разработен модул за бърза реакция и взаимодействие между заинтересованите при сигнал за насилие над дете. Ще бъдат проведени и обучения по системата “Връстници обучават връстници”. Обмисля се и провеждането на тематични родителски срещи.
За двете години проектна работа съществен успех са изработените от ОУ “Митрополит Авксентий Велешки”, ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, сдружение “Партньори – Самоков” и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни вътрешни политики и процедури за закрила на детето, които гарантират адекватна и бърза реакция на всяка институция и училище при постъпване на сигнал. Тези политики са едни от първите от този род, разработени в страната.

Leave a Reply