Новини, Образование

ПТГ „Никола Вапцаров” на 55 години

В миналото…
Историята на ПТГ„Никола Вапцаров” започва през 1962 г. На 27 август 1962 г. Министерството на просветата и културата взема решение със заповед № 28 да се открие ново учебно заведение на мястото на закритата Втора гимназия в Самоков.
Първи директор на тогавашния Техникум по механоелектротехника става Иван Геров, а негов помощник – Иван Николов. За патрон на училището се утвърждава името на поета Никола Вапцаров.
Първите специалности в новото учебно заведение са:
– „Технология на машиностроенето”
– „Автомобили и трактори – поддържане, ремонт и експлоатация”
– „Електроенергетика и електрообзавеждане на промишлени предприятия”
– „Електрически централи, мрежи и системи”
Учебните занятия се провеждат в бившото столарско училище. Постепенно през годините нараства броят на учители, служители и ученици. Сградата става тясна, учи се на две смени. През 1972 г. е открита новата сграда на училището, която разполага с 32 класни стаи и кабинети. Производственият корпус е със 7 работилници и помещения.
През годините и десетилетията училището има значителни успехи не само в учението, но и в техническото творчество, спорта и художествената самодейност.
Не може да не се отбележи и приносът на техникума за развитието на промишлеността и услугите в Самоков и района.
Голяма част от възпитаниците на училището сега са изявени бизнесмени и изпълнителни директори на големи фирми в града и страната.
През изминалите години и десетилетия като чудесни преподаватели са се изявили десетки учители, дали голям принос за развитието на образованието в града и региона.

Днес…
Към днешна дата директор на ПТГ „Никола Вапцаров” е инж. Георги Велев, а зам.-директор – Галя Старчева. В училището преподават едни от най-добрите учители в общината. За последните три години специално ПТГ „Н. Вапцаров” е училището с най-голям прием в общината. Учебното заведение е и носител на промяна и модернизация. Ръководството и учителите постоянно мислят и внедряват нови дисциплини, които са изключително перспективни и осигуряват на учениците един наистина блестящ старт към висшето образование.
Тук прави впечатление разнообразието от специалности.
За новата учебна 2017-2018 година ще бъде осъществен прием по редица специалности.
След 7 клас:
– „Компютърна техника и технологии”
– „Икономика и мениджмънт”
– „Системно програмиране”
– „Приложно програмиране”
– „Горско и ловно стопанство”
– „Електрообзавеждане на производството и автомобилна електроника” След 8 клас:
– „Компютърна техника и технологии”
– „Системно програмиране”
– „Икономика и мениджмънт”
– „Горско и ловно стопанство”
Откакто бе въведен прием след 7 клас с разширено изучаване на английски език учениците показват отлични резултати. Две години поред в състезанията, организирани от „Джуниър Ачийвмънт”, наши ученици се класират на челни места в националните и европейските кръгове. За успехите си в тази област училището ни е наградено със специален плакет.
Завършилите ПТГ „Никола Вапцаров“ получават диплома за средно образование и свидетелство за професионална квалификация III степен, даващо им предимство при кандидатстване във ВУЗ.
Училището има договор за партньорство с Техническия университет – София, УНСС, Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград, ВТУ “Тодор Каблешков“ – София и Нов български университет.
Една от основните цели на ПТГ „Никола Вапцаров” е да възврне старите ценности на българщината в своите ученици. Доказателство за това е отбелязването на всички големи дати от нашата история и работата в извънкласните дейности. В училището функционират състав на народни танци /с ръководител Стоян Димитров/, кръжок „Роден край“ /ръководител Даниела Ковачка/, гвардейски отряд /ръководител Димитър Динев/, мажоретен състав /ръководител Десислава Войникова/ и много други формации.
В нашето учебно заведение изключително много се държи възпитаниците му да бъдат родолюбци, да милеят за българщината. По този начин се възвръща родовата памет сред учениците, а и се възпитават те в дух на патриотизъм. ПТГ „Никола Вапцаров” беше едно от първите училища, които участваха в археологическите разкопки на Шишманово кале в помощ на Общината и Историческия музей в Самоков. Наша беше и инициативата да поставим кръст там, който да свидетелства, че мястото е свързано пряко с българската история.
Въпреки всико написано, нищо няма да е същото, ако ги няма учениците от ПТГ „Никола Вапцаров“.
Всички ние с общи усилия пишем историята, стараем се и работим за благото и доброто име на нашето скъпо и мило училище – „Никола Вапцаров”.
Честит празник, скъпи учители, ученици, родители и бивши възпитаници!

Даниела Ковачка
ръководител на кръжок „Роден край” към ПТГ „Никола Вапцаров”

Leave a Reply