Новини, Шарен свят

Публикуваха за обсъждане промени в Наредба Н-18

Удължаване на срока, в който ползвателите на софтуер за управление на продажбите (СУПТО) да приведат дейността си в съответствие с изискванията на Наредба Н-18 до края на 2020 г., се предлага в проект за изменение и допълнение на нормативния акт, публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на финансите. Досегашният срок 31 юли явно не може да бъде спазен.
Много други изменения ще бъдат направени в наредбата в резултат на обсъжданията между екипите на финансовото министерство, НАП и работодателски, браншови и професионални организации. Облекчават се например изискванията към медицинските софтуери и към софтуерите, използвани в туризма; удължава се срокът на блокиране на фискалните устройства при липса на свързаност до 72 часа, прецизират се отговорностите на ползватели и разработчици на СУПТО в случаите на открити несъответствия, облекчават се правилата за връзка на софтуера с фискалното устройство и реквизитите на фискалните бонове и др.
Основната цел е да се способства за ограничаване на сивата икономика, като същевременно се облекчат правилата за търговците.

Leave a Reply